خرید لباس عکس: اسب آبی در وسط بزرگراه

یکی از افسران پلیس در حال کنترل کردن ترافیک در بزرگراهی است که یک اسب آبی با خیال راحت در حال قدم زدن در آن است.به گزارش «خبر آنلاین»، این حیوان در حال انتقال به وسیله یک کامیون بود که ناگهان غذای او که شامل کاه و نی بود، آتش گرفت و راننده را مجبور کرد تا حیوان را آزاد کرده و برای خاموش کردن آتش اقدام کند.