خرید لباس فقدان پوشش بیمه ای، عامل مشكلات دندانی در ایران

رییس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت، به علت نبود پوشش بیمه اکثر مردم امکان نگهداری دندان های خود را ندارند.دکتر محمدحسین خوشنویسان گفت : به علت  فقدان پوشش بیمه ای خدمات دندانپزشکی به صورت کامل و بالا بودن نرخ این خدمات بسیاری از مردم قدرت درمان و نگهداری دندان هایشان راندارند و آن را می کشند. رییس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت ؛درمان وآموزش پزشکی افزود:به همین علت پارسال دومیلیون دندان در مراکز بهداشتی و درمانی کشیده شد که 30درصد آن ها را در صورت درمان می شد حفظ كرد. وی خاطرنشان کرد: همه بودجه وزارت بهداشت ؛ درمان وآموزش پزشکی نیز اگر به سلامت دهان و دندان اختصاص یاید برای پرکردن دندان های پوسیده مردم جواب گو نیست بنابراین باید با جلب مشارکت شرکت های بیمه ای و مراقبت های فردی این مشکل برطرف شود. خوشنویسان گفت : مسواک زدن منظم ؛ استفاده از نخ دندان و آب نمک میکروب های دهان و دندان را کم می کند و دندان را سالم و زیبا نگه می دارد .این مسوول اضافه کرد: در گذشته مردم فکر می کردند با بالا رفتن سن ؛ دندان باید خراب و کشیده شود درحالی که این باور غلط باید اصلاح شود .وی با اشاره به اینکه سهم اعتبارات سلامت دهان و دندان از بودجه وزارت بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی ناچیز است گفت : افزون بر افزایش این سهم ؛ شرکت های بیمه ای نیز باید به طور کامل خدمات دندانپزشکی را پوشش دهند. رییس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی افزود: بسیاری از مردم به علت مشکلات مالی ؛ توانایی خرید خدمات دنداپزشکی در بخش خصوصی را ندارند. خوشنویسان اضافه کرد: باتوجه به اینکه شرکت های بیمه ای همه هزینه های سنگین و گران قیمت بیمارستانی را پرداخت می کنند؛ باید برای پوشش خدمات دندانپزشکی نیز اهتمام داشته باشند. وی گفت : بیماری دهان و دندان ارتباط مستقیم با برخی بیماری ها از جمله قلب ؛ کلیه ؛ مغز؛ ریه و تولد نوزادان زودرس و کم وزن دارد برهمین اساس پوشش هزینه های دندان پزشکی توسط شرکت های بیمه افزون بر ارتقای شاخص های سلامت جامعه از هزینه های هنگفت برای درمان سایر بیماری ها نیز جلوگیریخواهد کرد. رییس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی اظهارداشت : این درحالی است که 99درصد مبلغی ای که در زمینه درمان دندان خرج می شود، نتیجه بخش است .وی گفت : وزارت بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی طرحی در دستور کار دارد که با استفاده از دانش داخلی که هزینه ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.