خرید لباس ماموريت اولم آشتي‌ ترابيان و شمس است

كاپيتان سابق تيم ملي فوتسال با تاكيد بر عدم پذيرش پست سرپرستي تيم ملي گفت: براي اين سمت ساخته نشده‌ام و فعلا ماموريت اولم آشتي‌ دادن ترابيان و شمس است.بابك معصومي در گفت‌وگو با فارس‌ در مورد سمتي كه از سوي رئيس فدراسيون فوتبال به وي پيشنهاد شده است، اظهار داشت: كسي در اين مورد صحبتي با من نداشته؛ اما از كفاشيان و شمس تشكر مي‌كنم كه به فكر من بودند. با اين وجود نمي‌توانم اين كار را بپذيرم چون براي سرپرستي ساخته نشده‌ام. فعلا ماموريت اولم اين‌ است كه ترابيان و شمس را آشتي دهم و پادرمياني كنم تا بار ديگر تفاهم بين آنها ايجاد شود.وي خاطرنشان ساخت: اين 2 با هم بايد تيم را به جام‌جهاني ببرند تا نتيجه خوبي كسب كنيم. به هر حال حسين شمس يك سري خواسته براي بازيكنانش دارد؛ اما اين اصلا قشنگ نيست كه وقتي مي‌بريم همه با هم دعوا كنيم. متاسفانه به تازگي رسم شده كه بعد از قهرماني همه به جان هم مي‌افتند و وقتي مي‌بازيم كسي به ديگري كاري ندارد. بايد اختلافات را كنار گذاشته و بزرگترهاي فوتسال با هم آشتي كنند.معصومي در مورد پيشنهاد سرپرستي تيم ملي تصريح كرد: كار من سرپرستي نيست؛ اما به عنوان يك سرباز در خدمت تيم ملي هستم. حتي اگر بخواهند تدارك تيم هم مي‌شوم. كفاشيان و شمس حتما براي اينكه روحيه تيم را بالا ببرم اين پيشنهاد را داده‌اند، در حالي كه حالا فقط به آشتي‌ دادن شمس و ترابيان فكر مي‌كنم. حتي شده در اين خصوص از حبيب كاشاني هم كمك مي‌گيرم چون درگيري اين 2 به ضرر فوتسال است.