خرید لباس هاشمی: دولت مانع پيشرفت مترو مي‌شود

مديرعامل متروي تهران گفت:صنعت زيرزميني در تهران و ساخت و ساز به سرعت بالاگرفته اما سرعت حمايت دولت پايين است.به گزارش خبرنگار ايلنا، محسن هاشمي در مراسم تست گرم خط 4 مترو از ايستگاه شهدا تا كلاهدوز افزود: به يك روايتي امروز هم روز غم و هم روز شادي ماست براي اولين بار است كه محلي را براي آماده بهره برداري مي‌كنيم اما نام تست گرم را روي آن مي‌گذاريم و نمي‌توانيم به مردم سرويس دهي كنيم. صنعت زيرزميني در تهران و ساخت و ساز به سرعت بالاگرفته اما سرعت حمايت دولت پايين است.وي ادامه داد: جاي ناراحتي دارد كه براي مترو با اين پديده مهم حمايت‌ها در سطح بالا دنبال نمي‌شود و جنبه‌هاي بدي از عدم حمايت و سياسي كاري روي مترو سايه مي‌افكند.هاشمي گفت: پس از 13 سال تلاش با بي‌مهري دچار بحران مي‌شويم و بدتر از سال گذشته به قانون نيز عمل نمي‌شود. از سوي همه بي‌قانوني مي‌شود و آن وقت صدايمان را كسي نمي‌شنود.مديرعامل متروي تهران گفت: ‌اواخر خردادماه از سوي رسانه‌ها اعلام شد كه 100 ميليارد تومان به مترو تهران داده مي‌شود، واگن‌ها تا 15 تير در اختيار مردم قرار گيرد. اين اخبار از سوي روزنامه‌هاي همسو با سياست‌هاي دولت زده شد كه 60 واگن و 28 لكوموتيو تا پايان تير به مترو داده مي‌شود اما هنوز از بودجه مترو كه 450 ميليارد تومان به شكل قانوني است دريافتي نكرديم.هاشمي گفت: اين 450 ميليارد تومان براي ساخت مترو است كه تنها 5 درصد آن نزديك به 16 ميليارد تومان پرداخت شده است كه بايد تا اين زمان به 100 ميليارد تومان مي‌رسد.وي تصريح كرد: 60 ميليارد تومان ديگر براي بهره‌برداري و سوبسيد و مابقي نيز براي هزينه تجهيزات و قطعات از سوي حساب صندوق ذخيره ارزي بايد در نظر گرفته شد.هاشمي گفت: نمي‌دانم اسم اين را چه مي‌شود گذاشت سياست اشتباه در شهرداري؟! اين درحالي است كه قانون مشخص است و تبيين شده است اين فرض دارد قوت مي‌گيرد كه در سال شكوفايي مترو پولي به مترو داده نشود و مانع پيشرفت مترو شود.مديرعامل متروي تهران به نقل از كلانشهرهاي ديگر كشور كه 300 كيلومتر مترو در حال بهره برداري و آماده سرويس دهي دارند اما به دليل عدم حمايت از سوي دولت و تامين اعتبارات در حال خاك خوري هستند گفت: در مسير لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها استفاده مردم از مترو و 6 ميليون سفر شهري به آن بسيار موثر است چرا كه 50 درص اين لايحه در حوزه حمل‌ونقل شهري است اما اين در حالي است كه در تاريخ 26 اسفند سال گذشته مصوبه مجلس براي برداشت از حساب صندوق ذخيره ارزي اعلام شد اما به مترو واريز نشد.