خرید لباس هوداران تراکتور این روزنامه را نخرند

کانون هواداران باشگاه تراکتورسازی تبریز با صدور بیانه ای روزنامه 90 را تحریم کرد و هشدار داد اگر برخی رسانه ها از تخریب تیم محبوب تراکتورسازی دست برندارند آن نشریه ها را نیزتحریم خواهند کرد چرا که احتمالا هنوز آنها به قدرت هوادران تراکتور پی نبرده اند که دست به تخریب و تضعیف باشگاه تراکتورسازی می زنند.به گزارش خبرنگار ورزشی ؛ در این بیانیه آمده است:خیلی وقت است که روزنامه 90 با خبرهای کذب متعدد سعی در ضربه زدن به پیکره تیمی دارد که از میلیونها هوادار بهره می برد.در ادامه این بیانیه تصریح شده است:بزرگترین گناه ما این است که در فصل گذشته قدرت خود را به تمامی تیمهای ایران تحمیل کرده ایم و تیمی در خصوص هواداری نمی تواند در برابر ما حرفی برای گفتن داشته باشد.این کانون از تمامی هوادران تراکتور خواسته است از خرید این روزنامه خودداری نمایند همچنین از دکه دارانی که به واقع تراکتور را دوست دارند درخواست کرده است از توزیع این روزنامه خودداری نمایند تا این تحریم نقطه آغازی برای نشان دادن قدرت هوادران در مسائل اقتصادی باشد.این بیانیه اضافه می کند: دیگر روزهای مدارا به سر آمده است و هر کسی که خود را در مقابل هوادران تراکتور قرار دهد مطمئن باشد که ضربه غیر قابل جبرانی دریافت خواهد کرد.در این بیانیه با اشاره به حسن نیت هوادران و مدارا کردن آنها با خیلی از مسائل،آمده است: دوران مدارا به سر آمده و اگر احساس کنیم فردی می خواهد با احساسات میلیونها هوادار تراکتور بازی کند با تمام قوا به تقابل با آن خواهیم پرداخت تا درس عبرتی برای دیگران باشد.در ادامه بیانیه تراکتور را مظهر تیمی مردمی در جهان عنوان کرده و افزوده اند: تراکتور با تکیه به هوادران خود در فصل آتی به میدان خواهد رفت تا نشان دهد که هر تیمی به میلونها نفر تکیه نماید از هیچ طوفان و ناملایماتی باکی نداشته و هر روز شاهد پیروزی در تمامی میدانها خواهد بود زیراکه ما نشان داده ایم که هستیم و وجود داریم و مرد عملیم.در پایان این بیانیه هوادران تاکید کرده اند با توجه به کثرت بالای هوادرای تراکتور، هر اسپانسری که به یاری تراکتور بیایند نزد هوادران از محبوبیت مضاعفی برخوردار شده و هوادران میلیونی تراکتور از آن حمایت خواهند کرد تا دهها برابر مساعدتی که به تراکتور کرده است بهره برداری نماید.