خرید لباس وزارت امورخارجه تکذیب کرد

يک مقام آگاه در وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، اظهارات منتسب به مسئولان اين وزارتخانه در خصوص راي روسيه و چين به قطعنامه ضد ايراني درشوراي امنيت را رد کرد.    به گزارش اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، يک مقام آگاه در اين وزارتخانه ، اظهارات يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص باور مسئولان سياست خارجي به خيرخواهانه دانستن راي روسيه و چين به قطعنامه 1929 شوراي امنيت را برداشتي اشتباه دانست و آن را رد کرد .اين مقام آگاه در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص مصاحبه اي که به نقل از يکي از اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در يکي از جرايد کشور منتشر شده است، افزود : نظر وزارت امور خارجه در اين رابطه همان است که در کنفرانس مطبوعاتي هفته گذشته سخنگوي وزارت امور خارجه مطرح شد و اين نقل قول از طرف مقام هاي وزارت امور خارجه صحت ندارد.وي اظهار داشت : از نظر ما راي همه کشورهايي که به قطعنامه غيرقانوني شوراي امنيت عليه منافع ايران داده شد . يکسان تلقي مي شود و وزارت امور خارجه با در نظر داشتن اين رويکرد ، مراتب اعتراض خود را اعلام داشته و هرگونه اقدام و عملکرد کشورها را در مناسبات دو جانبه در نظر خواهد داشت.