خرید لباس چهار شهر و دو شهرستان جدید ایجاد شد

دولت بر اساس ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری و بنا به ضرورت های منطقه ای با 20 تغییر در نقشه تقسیمات کشوری موافقت کرد . به گزارش واحد مرکزی خبر ، بر این اساس 4 شهر دوزه، اسیر، جنت مکان و هماشهر و دو شهرستان باوی و باشت در استان های فارس و خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد ایجاد می شود.شهرستان باوی به مرکزیت شهر ملاثانی از ترکیب بخش‌ مرکزی شامل دهستان‌های عنافچه و ملاثانی و بخش ویس شامل دهستان‌های زرگان و ویس در استان خوزستان ایجاد می شود.بر اساس مصوبه دولت، شهرستان باشت به مرکزیت شهر باشت از ترکیب بخش‌ مرکزی به مرکزیت شهر باشت مشتمل بر دهستانهای سرآب نیز و کوه مری خامی و بخش بوستان در تابعیت استان کهگیلویه و بویر احمد ایجاد می شود.با تصمیم وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی همچنین روستای جنت مکان از توابع بخش مرکزی شهرستان گتوند در استان خوزستان به شهر تبدیل و به عنوان شهر جنت مکان شناخته می‌شود.بر اساس این مصوبه ، با تصمیم وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی، روستای ده پاگا مرکز بخش همایجان از توابع شهرستان سپیدان پس از ادغام با روستاهای عباس‌آباد (قلعه عباس)، دم قنات، ده بید و تیس‌آباد (قلعه تیس‌خانی) از توابع همین بخش به شهر تبدیل و به عنوان شهر هماشهر شناخته می‌شود و روستای اسیر مرکز بخش اسیر شهرستان مهر به شهر تبدیل و به نام شهر اسیر شناخته می شود و روستای دوزه مرکز بخش سیمکان شهرستان جهرم در استان فارس نیز به شهر تبدیل و به نام شهر دوزه شناخته می‌شود.بر اساس این گزارش، با تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت کشور، بخش بوستان به مرکزیت روستای بوستان از ترکیب دهستانهای بابوئی و تلخاب در تابعیت شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد ایجاد می شود.بر این اساس ، بخش های کر به مرکزیت روستای خانمین از مجموع دهستانهای کامفیروز شمالی و گرمه در تابعیت شهرستان مرودشت و بخش مزایجان به مرکزیت روستای مزایجان از مجموع دهستانهای مزایجان و سروستان در تابعیت شهرستان بوانات استان فارس ایجاد می شود.همچنین هیئت وزیران با ایجاد بخش ویس به مرکزیت شهر ویس از ترکیب دهستان‌های زرگان وویس در استان خوزستان موافقت کرده است.بر اساس مصوبه هیئت وزیران، روستاها، مزارع و مکانهای چهار راه گشین ، پزین ، ده کهنه ظفری ، کوشک ظفری ، تلخاب سلفی بیدک ، پاتاوه بیدک ، سطان آباد ، مزک (میر محمد نبی) ، بیدک علیا ، مه تم ، تلخاب علیا و دره چاه بیدک از دهستان کوه مره خامی بخش باشت استان کهگیلویه و بویر احمد منتزع و به دهستان بابوئی همان بخش الحاق می شود.همچنین دهستان سرآب نیز به مرکزیت سرآب نیز بالا از ترکیب روستاهاف مزارع و مکانهای سرآب نیز ، صول ، نول ،برغون ، منصور آباد ، سعادت آباد ، ملک آباد ، تل مویزی ، گروس ، دره نین ، تلمبه حاج نبی برغون ، بادخون باشت ، چهارراه گشین ، پزین ، ده کهنه ظفری ، کوشک ظفری ، تلخاب سفلی بیدک ، پاتاوه بیدک ، سلطان آباد ، مزک (میر محمد نبی ) ، بیدک علیا ، مله تم ، تلخاب علیا و دره چاه بیدک در تابعیت بخش باشت شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویر احمد ایجاد می شود.بر این اساس ، دهستان تلخاب به مرکزیت روستای چاه تلخاب علیا از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای چاه موره ، پاکوه مراسخون ، بهره عنا ، دره باشت ، دلی رباط ، امامزاده سید فخر الدین عنا، منشتر عنا ، چاه تلخاب علیا ، گوهرگان سفلی ، ده جلیل (آشیری) ، چاه چنار عنا ، ده بزرگ ، گوهرگان علیا ، گوهرگان سفلی ، تکیه و سرمور ، شهدای چنار و مورتن گوهرگان در تابعیت بخش باشت شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویر احمد ایجاد می شود.با تصمیم دولت، روستاها ،‌مزاع و مکان های بحیریک، بحیردو، چمالعبید ،چم خزامدو،چم خزام یک، چم دغم ،حله و دله ،خاورسیدخلف،سرخه دو،سرخه یک،سیدیه،سیدعامر،شری و مری،صفاک ،ظهراویه ،عماشیه دو،عماشیه یک ، عباسیه ،مغیذع،مروانه دو ،مروانه سه، وهابیه، یکاویه،یکاویه دو و یکاویه سه ازدهستان لامی بخش مرکزی شهرستان اهواز منتزغ و به بخش باوی شهرستان اهواز الحاق می شوند.بر این اساس ، دهستان زرگان به مرکزیت روستای زرگان مشتمل بر روستاها مزارع و مکان‌های زرگان ابوفاضل ،بویرده سلامات ،بیت محارب ،بیت ملوح ،پایگاه هوایی ،شبیثه ، شطره ،شهرک طالقانی ،عامری ، عیاشیه ، قلعه مرزبان ،کانون کارآموزی ،کران،کوت سیدعنایت ،مرعشی ،البصره دو، بیت ثامر ،موسسه افشاری ،موسسه کمیلی ،بخش مسکونی نیروگاه رامین ، موسسه محمدیان، قلعه آذری ،سدین یک ، سدین دو و حیظ الروالی در تابعیت بخش باوی شهرستان اهواز ایجاد می شود.بر این اساس ، دهستان گرمه به مرکزیت روستای گرمه مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای،گرمه ، ده دامچه ،سربت ،چم‌ریز ،چم سهراب‌خانی ،پیرسبزعلی ،چم چنار ، بلوط ربیع ، چشمه نوروزی ،چم لنگری و آب ماهی از توابع دهستان کامفیروز شمالی در تابعیت بخش کامفیروز شهرستان مرودشت در استان فارس ایجاد می شود.با تصمیم وزیران عضو کمیسیون نام روستای پیرزاغه از توابع دهستان صائین قلعه بخش مرکزی شهرستان ابهر در استان زنجان به پیرسقا تغییر می‌یابد.همچنین وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی با ایجاد روستای احمد آباد مرکز دهستان احمدآباد تابع بخش مرکزی شهرستان نظرآباد در استان تهران موافقت کردند این روستا پس از ادغام با روستای یمانجلوق از توابع همین بخش به یک روستای واحد تبدیل و به عنوان روستای احمدآباد شناخته می شود.بر اساس مصوبه هیئت وزیران، روستای زرگان کرانه از دهستان ویس بخش باوی منتزع به دهستان مشرحات بخش مرکزی شهرستان اهواز در استان خوزستان الحاق می شود و همچنین نام دهستان عنافچه از توابع بخش مرکزی شهرستان اهواز به دهستان لامی تغییر می کند.