خرید لباس گاف AP دمای كویت را به 80 درجه رساند!

خبرگزارش آمریكایی آسوشیتدپرس، در اشتباهی فاحش دمای هوا را در كویت بیش از 80 درجه سیلیسیوس (سانتیگراد) اعلام كرد.                    به گزارش شبکه خبر، صناعی رئیس سازمان هواشناسی ایران با اشاره به بررسی‌های انجام شده در مركز هواشناسی ایران درباره خبر افزایش بی‌سابقه دمای هوای كویت به بیش از 80 درجه سیلیسیوس گفت: نتایج بررسی‌ها نشان داد، این خبر صحت ندارد و دمای هوای كویت در روزهای پایانی هفته گذشته 52 و 50 درجه بوده كه این امر باعث افزایش مصرف برق تا 80 مگابایت در این كشور شده است؛ اما خبرگزاری آسوشیتد پرس درجه حرارت را 80 درجه سیلیسیوس اعلام كرده بود.این كارشناس هواشناسی گفت: از پنجشبه و جمعه دمای هوا در كویت پایین آمده و به 47 درجه و امروز به 40 درجه سیلیسیوس رسیده است و رطوبت نسبی نیز در این شهر 35 درصد است.روز گذشته برخی رسانه‌ها به نقل از آسوشیتدپرس، از افزایش دمای كویت به 80 درجه سانتی‌گراد در آخرین روزهای بهاری خبر داده و اعلام كرده بودند بالا رفتن دمای هوا و تعطیل نشدن سازما‌نها و ادارات، دولت این كشور را با انتقادات شدیدی مواجه كرد.