خرید لباس 3سال حبس براي پيرزن 75 ساله

معاون شهردار شهر “جرسي” در ايالت نيوجرسي آمريکا در بزرگترين پرونده فساد مالي در اين ايالت به اتهام دريافت رشوه به سه سال زندان محکوم شد.
 
به گزارش الف به نقل از آسوشيتدپرس، ” لئونا بلديني” 75 ساله معاون سابق شهردار شهر جرسي در ايالت نيوجرسي آمريکا در زمان صدور اين حکم عليه خودش در دادگاه فدرال در اين ايالت واکنشي نشان نداد. اين معاون سابق شهردار شهر جرسي که دموکرات است، سال گذشته در يک پرونده فساد مالي بزرگ به همراه 45 تن ديگر دستگير شده بود.
تاکنون در اين پرونده فساد مالي 20 متهم مجرم شناخته و يا محکوم شده اند. بلديني پيشتر در ماه فوريه به پذيرش 20 هزار دلار رشوه از يک جاسوس “اف. بي. آي” که خود را به عنوان يک بساز بفروش املاک جا زده بود، متهم شده بود. ” خوزه لينارس” قاضي اين دادگاه همچنين بلديني را در اين پرونده به اتهام دريافت اين مبلغ پول غيرقانوني به پرداخت 30 هزار دلار جريمه کرد.
بلديني پيش از صدور حکمش گفته بود: اکنون بسيار مي ترسم. يکي از وحشتناک ترين دوران زندگي ام را تجربه مي کنم. از اين هراس دارم که مجرم شناخته شوم.
در اين پرونده علاوه بر مطرح شدن اتهام فساد مالي، اتهام هايي همچون فساد سياسي و پولشويي نيز عليه افراد دستگير شده مطرح شده است. وکيل مدافع بلديني که در زمان صدور حکم در کنار او ايستاده بود اعلام کرد که موکلش بي گناه است و درخواست فرجام خواهي خواهد کرد.
 از جمله ديگر اتهام ها عليه معاون سابق شهر جرسي در اسالت نيوجرسي آمريکا مي توان به اتهام ” اخاذي” اشاره کرد. اين در حالي است که بلديني در يکي از اتهام هاي مربوط به اخاذي تبرئه شد اما در اتهام ديگري در مورد اخاذي مجرم شناخته شده است. حداکثر حکم براي مجرمان متهم به اخاذي در دادگاههاي ايالتي آمريکا 20 سال و در پرونده هاي مربوط به رشوه دهي و رشوه گيري نيز 10 سال است. با توجه به اينکه جرم بلديني در اين پرونده سبک تشخيص داده شد، حکم سه سال زندان عليه وي صادر شد.