خرید لباس ابتلاي 23 هزار ايراني به سالك

رئيس اداره بيماري‌هاي مشترك انسان و حيوان وزارت بهداشت از ابتلاي 23 هزار نفر به بيماري سالك در سال گذشته خبر مي‌دهد.محمدرضا شيرزادي مي‌گويد:«در كشور شايع‌ترين بيماري منتقل‌شده از حيوان به انسان سالك است كه از پشه خاكي كه در بدن جوندگان وجود دارد به انسان منتقل مي‌شود و پشه خاكي عامل بيماري سالك هنگام غروب بيشترين موارد ابتلا را ايجاد مي‌كند و در طول شب ادامه دارد.»رئيس اداره بيماري‌هاي مشترك انسان و حيوان ادامه مي‌دهد: «60 درصد بيماري‌ها از نوع بيماري‌هايي هستند كه از حيوان به انسان منتقل مي‌شوند و 70 درصد بيماري‌هاي نوپديد هم از حيوانات منتقل مي‌شوند.اصفهان استاني است كه هميشه با سالك درگير است.»