خرید لباس احمدی مقدم: برخورد فیزیکی در مبارزه با بد حجابی نداریم

فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر مبارزه جدی با بی حجابی گفت: تاکنون هیچ برخورد فیزیکی در زمینه مبارزه با بی حجابی صورت نگرفته است و نیروی انتظامی در چارچوب وظایف خود عمل کرده است.به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سردار اسماعیل احمدی مقدم ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان با تاکید بر برخورد جدی با بد حجابی، درخصوص برخی اظهارنظرها در خصوص برخورد فیزیکی با بدحجابان گفت: در واقع راهکارهای اجرای طرح عفاف و حجاب مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی مشخص شده و وظایف دستگاههای مختلف نیز در این راهکارها بیان شده است و نیروی انتظامی نیز در همان چارچوب عمل می کند.وی با رد هر گونه برخورد فیزیکی با بدحجابی گفت: نمی دانم از اینکه مسئله برخورد فیزیکی مطرح می شود منظور چیست و چنین مسئله ای وجود ندارد.وی خاطرنشان کرد: از اینکه گفته شود برخی افراد، خودسر در این زمینه عمل می کنند و یا اینکه نیروهایی به صورت خودسر در خصوص برخورد با بی حجابی برخورد می کنند نیز خبری ندارم.وی گفت: نیروی انتظامی درچارچوب وظیفه خود با قدرت عمل می کند اما اگر منظور از برخورد فیزیکی ضرب و جرح است، چنین چیزی وجود ندارد و نیروی انتظامی در چارچوب وظایف انتظامی خود عمل می کند که به این هم برخورد فیزیکی گفته نمی شود.سردار احمدی مقدم در خصوص اعدام ریگی و وجود شرارت در شرق کشور نیز گفت: اعدام ریگی منجر به خوشحالی مردم شرق کشور شد و از زمان دستگیری و اعدام این شرور میزان امنیت در شرق کشور افزایش یافته است اما بسترهایی که از درون آن چنین جنایتکارانی به وجود می آیند هنوز وجود دارد و باید این بسترها از بین برود.فرمانده نیروی انتظامی افزود: باید به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اشتغالزایی رسیدگی بیشتری در این مناطق صورت گیرد.وی گفت: از سوی دیگر گروههای بیگانه و خارج از کشور نیز از چنین شرورهایی همچنان حمایت می کنند و بحث مواد مخدر نیز به عنوان یک عامل وجود دارد.