خرید لباس احمدی نژاد: كفگير ليبراليسم به ته ديگ خورد

رييس‌جمهور گفت: بايد از موضع انفعال خارج شويم و در واقع اولين گام تغيير نگاه انسان به انسان و مديريت است و گام دوم معرفي نگاه الهي به انسان و مديريت است.به گزارش ايسنا دكتر محمود احمدي‌نژاد صبح روز يكشنبه در اولين اجلاس بين‌المللي ناشران جهان اسلام، نشر و توليد علم را دو بال حركت فرهنگي عنوان و خاطرنشان كرد: تاليف و توليد انديشه و فرهنگ و انتشار آن يك ماموريت بزرگ الهي است. نشر انديشه به اندازه توليد انديشه اهميت دارد، اگر يك علمي و يك انديشه‌اي و يك اثر برتر توليد و تاليف شود اما در اختيار جامعه بشري قرار نگيرد، مانند آن است كه توليد نشده است؛ بنابراين هم توليد انديشه و علم مهم است و هم نشر انديشه و حتي از برخي جهات نشر انديشه مهمتر از توليد انديشه است.وي با اشاره به اين‌كه ” اجتماع ناشران و همفكري آ‌ن‌ها بسيار ارزشمند است” به اين دو سوال كه ” چه چيزي بايد توليد كنيم و چه چيزي را بايد منتشر كنيم؟ در واقع مهمترين موضوعي كه بايد پيرامون آن علم و انديشه توليد شود و بعد منتشر شود، چيست؟ ” پاسخ داد: موضوع اصلي تمام آفرينش انسان است. دو موضوع در اين ارتباط اساسي و كليدي است؛ اول خود انسان و دوم مديريت بر جامعه انساني.وي خاطرنشان كرد: همه مشكلات به وجود آمده در عالم به خاطر نوع نگاه و دريافت و تعريفي است كه از نوع انسان شده است و ثانيا به خاطر نوع مديريت اعمال شده بر جامعه انساني است. دريافت درست از انسان و مديريت صحيح مي‌تواند انسان و جامعه انساني را به قله سعادت برساند و در نقطه مقابل برداشت غيرانساني از انسان و مديريت غيرانساني بر انسان ريشه همه مشكلات و انحطاطات اخلاقي و فرهنگي و اجتماعي است.رييس‌جمهور با اشاره به سخنان برخي از مهمانان حاضر در اين مراسم مبني بر اين‌كه ” در حال حاضر يك جريان اسلام‌هراسي و ضديت با انديشه اسلامي به صورت سازمان يافته مشاهده مي‌شود” اظهار كرد: بايد بگويم اين جريان فقط ضد اسلامي نيست بلكه ضد مسيحيت و ضد انديشه حضرت موسي هم هست. اين جريان ضد خود انسان است.وي با بيان اين‌كه ” وقتي انسان را از موضع حقيقي آن جدا كنيم و در موضع غيرحقيقي بنشانيم بزرگترين ظلم را به انسان روا داشتيم” افزود: همه مشكلات ناشي از اين مساله است؛ قطع ارتباط انسان با آسمان يعني نابود كردن حقيقت انسان است.وي ادامه داد: اين‌گونه نيست كه كساني كه جريان اسلام‌ستيزي، انسان ستيزي و دين ستيزي را سامان دادند، خودشان به قله‌هاي كمال رسيدند. خير! خود آن‌ها نيز ضرر كرده‌اند. آن كسي كه ظلم مي‌كند با آن كسي كه ظلم را مي‌پذيرد هر دو منحط و ساقط‌ هستند.احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه ” تعريف نادرست از انسان تمام بشريت را تحت تاثير قرار مي‌دهد” گفت: بزرگترين خدمت به جامعه بشري معرفي حقيقت انسان به انسان است. همه پيامبران الهي آمدند و در واقع همه تلاش آ‌ن‌ها اين بود كه حقيقت انسان را به انسان نشان دهند.وي هم‌چنين با بيان اين‌كه ” كشتن حقيقت انسان يعني كشتن متوالي و پي‌درپي و نسل‌درنسل انسان” اظهار كرد: مي‌بينيم كه چقدر انسان را تحقير و كوچك كرده‌اند؛ مسابقه لذت‌جويي مادي ايجاد كرده‌اند و در واقع در نگاه آن‌ها كسي برتر است كه بيشتر لذت ببرد و برخوردارتر باشد. شكل اتومبيل، مسكن و مسائل مادي را معيار هويت انساني قرار دادند و در واقع انسان به ابزاري براي تبليغ كالا تبديل شد و ظلمي بالاتر از اين به انسان در طول تاريخ مشاهده نشده است. در اين نگاه آن كسي بالاتر است كه دروغ‌تر و فريبكارتر است. مي‌بينيد كه تعريفي از انسان ارائه مي‌دهند كه اگر نگوييم پايين‌تر از حيوانات هم‌سطح حيوانات است.وي خاطرنشان كرد: خداوند همه عالم را خلق كرد براي انسان و انسان نيز بايد در راه شناخت خداوند حركت كند. ‌انسان بايد خليفه‌الله باشد. در واقع خداوند از انسان خواست تجلي و خليفه خدا در زمين باشد. از نگاه ما كمال انسان تسلط بر ديگران به هر قيمتي نيست. در نگاه ما كمال انساني در مهرباني و در فداكاري براي راحتي و سعادت ديگران است. براي خدمت به ديگران و در واقع چه كسي برتر است آن كسي كه نسبت به ديگران خادم‌تر و ايثارگرتر باشد؟رييس‌جمهور با بيان اين‌كه ” اين دو نگاه به انسان با هم تفاوت‌هاي زيادي دارد” گفت: دايره انسان در نگاه ما محدود به دنياي مادي نيست انسان يك زندگي ابدي دارد و هم بايد در اين دنيا طعم سعادت را بچشد و هم سعادت ابدي. در نگاه مادي اولين عنصري كه قرباني مي‌شود حقيقت انسان و خود انسان است و در هر گستره‌اي كه اين انديشه حاكم شود به همان اندازه ظلم و كشتن حقيقت انسان اتفاق مي‌افتد، باور ما اين است كه امروز ظلم فراگير است؛ چراكه كشتن حقيقت انسان در همه جاي دنيا در حال رخ دادن است.وي عنصر و موضع دوم را مديريت بر جامعه بشري عنوان و اظهار كرد: از نگاه ما انسان اجتماعي است. آ‌ن‌ها نيز مي‌گويند انسان اجتماعي است ولي اجتماعي كه آن‌ها تعريف مي‌كنند مثل قراردادن كالاها در يك انباري است كه نبايد مزاحم هم باشند. ما مي‌گوييم انسان اجتماعي است و تنها راه شكوفايي انسان از طريق تعاملات اجتماعي و ارتباط با انسان‌هاست. انسان بدون ارتباط با ديگران بي‌معني است.وي با بيان اين‌كه ” در هر جامعه‌اي ما نيازمند مديريت هستيم” گفت: نقطه اختلافي ما با انديشه مادي در اين است؛ ببينيد! آن‌ها مديريت را چه چيزي تعريف مي‌كنند؟ نگاه كنيم به نظام سرمايه‌داري يا به عبارت ديگر نظام سرمايه‌داران؛ چراكه نظامي كه اكنون حاكم است نظام سرمايه‌داران است؛ چراكه در نظام سرمايه‌داري يعني يك جريان در كل جامعه رخ مي‌دهد و همه مي‌توانند سرمايه داشته باشند اما چيزي كه ما در اين دنيا مي‌بينيم حاكميت سرمايه‌داران است. در اين حاكميت تمام همت و هدف حاكمان حفظ و تثبيت جريان حاكم و افزايش ثروت حاكمان است. در اين نگاه اكثريت قاطع و نزديك به تمام جامعه بايد براي سرمايه‌داران كارگري كنند.احمدي‌نژاد ادامه داد: از نگاه آ‌ن‌ها سرمايه‌داران نوع اصيل و برتر انسان هستند. اين مديريت به خود اجازه مي‌دهد در بهترين نگاه براي رفع مشكلات اقتصادي جامعه خود جنگ راه بياندازد. ميليون‌ها نفر را بكشد و اگر بخواهيم واقع‌بينانه نگاه كنيم در واقع آن‌ها براي پر كردن جيب سرمايه‌داران‌شان جنگ راه مي‌اندازند. جنگي كه در افغانستان و عراق راه انداختند براي چه بود همه مي‌دانند كه اقتصاد آمريكا رو به افول بود و هست ثروت سرمايه‌داران در معرض آسيب و افول بوده است و در واقع آن‌ها براي نجات سرمايه‌داران جنگ افغانستان و عراق را راه‌اندازي كردند. ماجراي 11 سپتامبر اگر نگوييم كه طراحي از پيش طراحي شده بوده كه ظن قوي در اين ارتباط وجود دارد، در واقع يك بهانه بود. مبارزه با تروريسم بهانه‌اي براي چپاول‌گري و پر كردن جيب سرمايه‌داران بود.وي ادامه داد: مي‌بينيم كه در عرصه سياست چگونه عمل كردند؛ ساختار شوراي امنيت از اساس ساختار غير عادلانه و تبعيض آلود است، چطور مي‌شود 5 كشور براي خود حق ويژه داشته باشند، معناي اين امر اين است كه ديگران حق ندارند و در واقع دست دوم و دست سوم هستند و دنيا در دست آن‌هايي است كه حق وتو دارند.وي با اشاره به حمله صهيونيست‌ها به كاروان آزادي خاطرنشان كرد: مي‌بينيم كه شوراي امنيت در برابر اين حمله عكس‌العمللي نشان نداد اما اگر ايران، اندونزي پاكستان،‌ سوريه،‌ لبنان و … بخواهند يك حركت استقلالي و پيشرفت واقعي داشته باشند مورد سنگين‌ترين فشارها از ناحيه شوراي امنيت قرار مي‌گيرند.رييس جمهور با بيان اين‌كه ” مهمترين ماموريت مديريت جامعه بشري بر پايه عدالت است ” گفت: عدالت مقدمه‌ شكوفايي انسان‌هاست. اگر روابط بين انسان‌ و مدير و جامعه بر اساس عدالت تنظيم نشود، شكوفايي انساني رخ نمي‌دهد. بستر شكوفايي انسان از دو حقيقت منشاء مي‌گيرد، حقيقت اول روابط عاشقانه بين انسان‌ها و حقيقت دوم عدالت است.وي با اشاره به اهميت عدالت در راستاي شكوفايي انسان گفت: بسياري از كينه‌ها و درگيري‌ها در جامعه بشري به خاطر عدم حاكميت عدالت در روابط بين انسان‌هاست. از آرمان‌هاي اصلي پيامبران برپايي عدالت بوده است. تا عدالت برپا نشود ساير ارزش‌ها در وجود انسان شكوفا نمي‌شود. اجراي عدالت يعني باز كردن تمام زنجيرها از دست و پاي انسان.وي با تاكيد بر اين‌كه ” ما معتقديم كه مديريت بايد بر پايه عدالت باشد” گفت: عدالت يعني تمام استعدادهاي انسان در تمام عالم فرصت شكوفايي پيدا كند و هيچ‌كس در عالم به دليل تبعيض، فشار و مديريت ناصحيح و تبعيض‌آلود فرصت شكفتن را از دست ندهد.احمدي‌نژاد خطاب به حاضران گفت: عزيزان من دعواي عصر ما با آن‌ها در ارتباط با اين مفاهيم است؛ اول انسان چيست؟ دوم اين‌كه چه كسي و چگونه بايد در عالم مديريت كند؟ معلوم است هزاران سال بگذرد ما هيچ‌گاه مديريت مادي ناعادلانه در جهان را نمي‌پذيريم و نمي‌توانيم بپذيريم. دعوا سرمسائلي مانند حقوق بشر، 11 سپتامبر، بمب اتم بازي سياسي است و در واقع پوششي براي منحرف كردن اذهان از عرصه اصلي نبرد فرهنگي است.وي خطاب به حضار گفت: شما همه اهل انديشه، توليد كننده انديشه و منتشر كننده انديشه هستيد. امروز مرز نياز انديشه جهان كجاست؟ غير از اين دو عنصر است غير از اين است كه حقيقت انسان را بايد به انسان بشناسانيم و مديريت صالح و عادل را بر جهان را مطالبه كنيم. در هر دوي اين موارد با ما نيازمند عنصر ديگر و حقيقت ديگر نيز هستيم الگوي ما براي معرفي انسان به خودش چيست؟ نوعي كه به عنوان الگو معرفي شده بايد نقطه كمال آن نوع باشد. پيامبر عزيز انسان الگوي انسان كامل است و امروز هم خداوند براي ما انسان كامل قرار داده است.وي افزود: ما نمي‌توانيم حقيقت انسان را به انسان، بدون معرفي انسان كامل بشناسانيم، ما نيازمند انسان كامل هستيم و خداوند انسان كامل را خلق كرد. پيامبران الهي نيز همه او را معرفي كردند. براي مديريت عادلانه در جهان نيز باز هم نيازمند انسان كامل هستيم؛ چراكه شكوفايي انسان متناسب با ميزان و معيار تحقق عدالت است. همان ميزاني كه عدالت در دنيا حاكم مي‌شود همان مقدار نيز فرصت شكوفايي رخ مي‌دهد عدالت كامل و مطلق زماني رخ مي‌دهد كه انسان كامل كه مظهر اطعم و اكمل عدالت است، حاكم شود.رييس‌جمهور ادامه داد:‌ عزيزان من دعواي اصلي ما با دنياي مادي سر معرفي و شناسايي انسان كامل است و باور من اين است كه نقطه تمركز شيطان و شياطين در منصرف كردن ذهن و دل انسان‌ها از اين حقيقت است. نقطه اصلي هجوم دشمن بر مديريت جهان است ما از جهاني شدن واهمه نداريم و از آن استقبال مي‌كنيم انسان نقطه جهاني است و تا مديريت جهاني حاكم نشود، فرصت حقيقي بر كمال انسان محقق نمي‌شود.وي ادامه داد: در نقطه مقابل نيز شياطين به دنبال سازماندهي و مديريت جهاني هستند، شيطان كاخ سفيد را تسخير مي‌كند و تمام بشريت را به انحطاط مي‌كشاند، امروز دعوا سر اسلام و غير اسلام نيست اگر مسوولي در اروپا مي‌گويد من دشمن اسلام هستم در واقع دشمن انسان، عدالت و ارزش‌هاي انساني است، قطعا اين فرد مسيحي و يهودي نيست. دين‌دار نيست و در واقع بويي از انديشه‌هاي انساني نبرده است. ما به دنبال نجات جهان اسلام نيستيم، بلكه ما به دنبال نجات بشريت هستيم. پيامبر اسلام(ص) نبايد كه قومي را نجات دهد بلكه براي همه انسان‌ها آمده است. امروز پيامبر تمام انسان‌هاست نه پيامبر جمعي محدود. پيام پيامبران و حقيقت پيام پيامبران جهاني است بايد غل و زنجيرها را باز كنيم.وي ادامه داد: به لطف خداوند و مجاهدت مجاهدان امپراطوري مادي ضد بشري به پايان راه رسيده است. فلسفه وجودي خود را از دست داده است. تلاش‌ها و حركت‌هاي مذبوحانه‌اي كه انجام مي‌دهند، آن ها را نجات نمي‌دهد.احمدي‌نژاد ادامه داد: بايد از موضع انفعال خارج شويم و در واقع اولين گام تغيير نگاه انسان به انسان و مديريت است و گام دوم معرفي نگاه الهي به انسان و مديريت است.وي با بيان اين‌كه ” كفگير انديشه‌هاي اومانيستي و ليبراليستي به ته ديگ خورده و دوران آن‌ها به پايان رسيده است” گفت: منطق آن‌ها ديگر برنده نيست، آن‌ها كم مي‌آورند و دست به اسلحه مي‌برند. سوخت تاريخي آن‌ها تمام شده است. امروز نوبت ما و موحدان است. ما همه بايد تلاش كنيم كه انديشه‌هاي الهي و انساني و آموزه‌هاي پيامبران را به بشر ارائه كنيم. بشتابيم كه فرداي روشن از آن ماست.