خرید لباس اسامی 54 نفر برتر آزمون دستیاری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از اعلام نتایج نهایی سی و هفتمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی نفرات برتر این آزمون را معرفی کرد.به گزارش خبرنگار مهر، اسامی 54 نفر برتر پذیرفته شده سی و هفتمین دوره آزمون دستیاری اعلام شده است و پذیرفته شدگان از 15 تیرماه می توانند برای ثبت نام به دانشگاههای پذیرنده مراجعه کنند. در این فهرست به ترتیب رتبه کل، نام رشته پذیرش شده، نام دانشگاه علوم پزشکی مربوطه، نام خانوادگی و نام فرد عنوان شده است.1 رادیولوژی تهران شکوهی مهدی2 بیماریهای پوست تهران آقازاده مهندسی نساء3 چشم پزشکی تهران ملازاده امیرحسین4 بیماریهای پوست تهران صالحی طالقانی مهرناز5 بیماریهای قلب و عروق تهران مهرانی مهدی6 بیماریهای اعصاب تهران عبدی دیزجی سیامک6 بیماریهای قلب و عروق ایران علی محمدی موسی8 چشم پزشکی تهران گل کار احمد9 ارتوپدی تهران مالکی مهدی10 بیماریهای قلب و عروق تهران لشکری رضا11 چشم پزشکی تهران رمضانی فرشید11 رادیولوژی تهران مددی حسن13 چشم پزشکی تهران فرجزاده مسعود13بیماریهای پوست تهران گودرزی آزاده13 چشم پزشکی تهران بشیری سید علی16 رادیولوژی تهران ایمانی نیک حسن17 چشم پزشکی تهران عبدی فاطمه17 چشم پزشکی تهران قدیمی هادی19 چشم پزشکی تهران پرندین نجف19 بیماریهای پوست شیراز ساداتی مریم سادات21 رادیولوژی تهران کریمی سمیه21 رادیولوژی تهران شکری کاوه21 ارتوپدی ایران سلیمی ستوده اشکان24 رادیولوژی تهران قائمی امید24 چشم پزشکی شهید بهشتی قاضی حسین24 جراحی مغز و اعصاب تهران استادرحیمی نیما24 رادیولوژی تهران پیروزی پیروز28 بیماریهای قلب و عروق مشهد شهری برآبادی بهرام29 چشم پزشکی شهید بهشتی فقیهی سیدحامد29 بیماریهای اعصاب اصفهان مسائلی علی29 چشم پزشکی اصفهان غفوری ورنوسفادرانی ایمان32 چشم پزشکی مشهد جعفری حبیب32 چشم پزشکی شهید بهشتی مقدسی فر حسین32 چشم پزشکی اصفهان محمدی زهرا35 ارتوپدی مشهد میرکاظمی مسعود35 چشم پزشکی تبریز کیاور علی35 رادیولوژی تهران وقردوست ارمین38 چشم پزشکی شهید بهشتی صمدی پوریا38 رادیولوژی تهران گرامی اسفنجانی رضا38 رادیولوژی ایران جعفری پزوه شهرام38 بیماریهای داخلی تهران سجادی جزی سید محمود42 رادیولوژی تهران سنگی اکبر42 رادیولوژی تهران حیدری باطنی گیو42 بیماریهای قلب و عروق تهران سلمانی شیره جینی سعید45 چشم پزشکی ایران طاهری تورج46 بیماریهای قلب و عروق مشهد صالحی محمد46 چشم پزشکی تهران شادروان مهلا48 چشم پزشکی اصفهان کمالی علی48 چشم پزشکی ایران نجفی امین48 چشم پزشکی مشهد شفیعی مسعود48 چشم پزشکی شیراز نامور سجاد48 بیماریهای پوست اصفهان خسروانی پرستو48 رادیولوژی تهران حاجی سیدجوادی سیداحسان48 رادیولوژی مشهد بقایی مهدیهاز این تعداد 10 نفر زن و 44 نفر مرد هستند.به گزارش مهر، سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد آزمون از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دلیل لو رفتن سئوالات ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد. در نهایت 2 هزار و 400 نفر در این آزمون پذیرفته شدند.