خرید لباس استفاده از روبات برای انجام کارهای بیمارستانی!

مسئولان بیمارستانی در انگلیس قصد دارند برای انجام کارهای روزانه شان از تیم روبات‌ها استفاده کنند.
به گزارش خبرآنلاین، از این روبات‌ها برای حمل زباله‌های بیمارستانی، تمیز کردن اتاق‌های جراحی و ارائه غذا و دارو استفاده خواهد شد.
هم اکنون آزمایش‌های نهایی بر روی این روبات‌ها انجام می‌شود تا از آنها در بیمارستان سلطنتی فورت والی استفاده شود.
این روبات‌ها با کمک دستگاه‌های کامپیوتری که بدان مجهز شده‌اند از توانایی لازم برای بازکردن درب‌های بیمارستان برخوردار خواهند شد و زمانی که شیئی در مقابل‌شان باشد، متوقف خواهند شد.