خرید لباس امارات 40 شرکت مرتبط با ایران را تعطیل کرد

دولت امارات 40 شرکت را در این کشور به دلیل نادیده گرفتن تحریم های ایران، تعطیل کرد.به گزارش عصر ایران، روزنامه گلف نیوز چاپ ابوظبی به نقل از یک منبع رسمی امارات نوشت این کشور بیش از 40 شرکت را به دلیل نادیده گرفتن تحریم های بین المللی علیه ایران، تعطیل کرده است.این شرکت ها، کالاهای حساسی را به ایران صادر کرده اند که ممکن است در ساخت سلاح هسته ای مورد استفاده قرار بگیرد.این منبع رسمی اماراتی که نام وی اعلام نشد؛ افزود: تعطیلی این شرکت ها در چارچوب سختگیری دولت امارات علیه شرکت هایی است که ممکن است ایران را در پشت سر گذاشتن تحریم ها ، کمک کنند.وی افزود: این شرکت های تعطیل شده ، اماراتی و خارجی هستند و در انتقال مواد خطرناک و دارای کاربرد دوگانه دخالت داشتند . موادی که براساس قطعنامه های سازمان ملل متحد و معاهده منع گسترش سلاح هسته ای ، انتقال آنها ممنوع است. این منبع ادامه داد:  امارات به وظایف خود در برابر تلاش های بین المللی برای منع گسترش تسلیح هسته ای پایبند است. امارات هر شرکتی را که ثابت شود با سپاه پاسداران ایران یا هر فرد و سازمان تحت تحریم سازمان ملل متحد، رابطه داشته باشد؛ تعطیل می کند.شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 9 ژوئن جاری با تصویب قطعنامه 1929، تحریم ها علیه ایران را گسترش داد.یادآور می شود با وجود ادعاهای ارضی امارات علیه ایران، اما روابط اقتصادی بسیار قوی میان دو کشور برقرار است و امارات را می توان بزرگترین شریک تجاری ایران در خلیج فارس توصیف کرد.هم اکنون حدود 400 هزار ایرانی در امارات اقامت دارند.