خرید لباس تركيدگي سرسره بادي 41 مصدوم به جای گذاشت

رضادهقانپور رئيس اورژانس تهران گفت: تركيدگي سرسره بادي در شهربازي تهرانپارس 14 مجروح بر جا گذاشت كه همگي به بيمارستان منتقل شدند.رئيس اورژانس تهران در گفتگو با فارس ، افزود: اين حادثه عصر پنجشنبه در پارك شهربازي تهرانپارس به علت تركيدگي سرسره بادي رخ داد و بر اثر آن 14 نفر كه در بين آنان علاوه بر كودكان افرادي كه در اطراف بودند مانند مادر چند كودك و حتي يك پيرمرد 65 ساله هم بود، مجروح شدند.وي گفت: آمبولانس‌هاي اورژانس تهران اين 14 مجروح را به بيمارستان‌هاي شهدا و تهرانپارس منتقل كردند و به جز 2 نفر از اين مجروحان كه يكي مادر 27 ساله يكي از كودكان و ديگري يك زن 25 ساله بود بقيه حال وخيمي نداشتند.دهقانپور افزود: اورژانس تهران بعد ارجاع حادثه‌ديدگان به بيمارستان ديگر پيگير حال آنان نمي‌شود اما بر اساس اطلاعات ما اين حادثه هيچ مورد فوتي و مصدوم جدي نداشته است.وي گفت: اورژانس تهران به علت وقوع حوادث كاري ندارد و فقط به درمان و نجات حادثه ديدگان مي‌پردازد اما بايد توجه داشت كه لزوم استانداردسازي وسايل شهربازي‌ها بايد از سوي مسئولان شهرداري مورد توجه جدي قرار گيرد گر چه تعداد حوادثي كه در اين مراكز رخ مي‌دهد زياد نيست.دهقانپور افزود: استفاده از كفپوش‌هاي نرم در برخي شهربازي‌ها تا حد زيادي از بروز حوادث ناگوار در پارك ها و مراكز بازي كودكان جلوگيري كرده است، در حالي كه در گذشته و در جاهايي كه هنوز كف شهربازي آسفالت است، حوادث بيشتري رخ مي‌دهد.