خرید لباس تعطیلی موقت برخی داروخانه ها

رئیس انجمن داروسازان ایران از تاخیر 6 ماهه بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها خبر داد و گفت: بدقولی بیمه ها باعث بی انگیزگی و تعطیلی موقت برخی داروخانه ها شده است.دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه ها پرداخت و گفت: سازمان تامین اجتماعی 6 ماه، نیروهای مسلح و بیمه خدمات درمانی هم پنج ماه تاخیر در پرداخت مطالبات معوق داروخانه ها دارند.مشکلاتی از قبیل پابرجا ماندن مطالبات داروخانه ها از بیمه ها و مشکلاتی که در اجرای طرح پزشک خانواده با آنها مواجه هستیم، از جمله مسائلی است که وزارت بهداشت را درگیر ساخته اما نمی تواند اقدام عاجلی در خصوص حل این مشکلات انجام دهد.مژدهی آذر با اشاره به مذاکرات و جلسات گوناگونی که انجمن داروسازان با نمایندگان مجلس، دولت و… داشته است، افزود: انتظار داشتیم که بعد از این رایزنیها، تغییر در روند پرداخت مطالبات داروخانه ها به وجود بیاید اما هیچ اتفاقی نیافتاده است.رئیس انجمن داروسازان با انتقاد از ادامه این روند که منجر به بروز اختلال در خدمات رسانی داروخانه ها شده گفت: برخی داروخانه ها مجبور به تعطیلی موقت و خانه نشین شده اند و وقتی قرار است امروز خدمات ارائه بدهند و چند ماه بعد پول  آن را دریافت کنند دیگر انگیزه ای برای آنها باقی  نمی ماند. وی داروخانه های شهرستانها را نیز شامل این وضعیت دانست و افزود: برخی داروخانه ها با فروش لوازم بهداشتی و… خود را سرپا نگه داشته اند اما آن دسته از داروخانه هایی که فقط به ارائه داروهای بیمه ای می پردازند توانایی ادامه کار ندارند.