خرید لباس تولید داروهای جديد سرطان و نازایی در کشور

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: داروهای سرطان و نازایی همزمان با 22 بهمن به دست متخصصان داخلی تولید و عرضه می‌شود. مرضیه وحید دستجردی با اشاره به بودجه محدود وزارت بهداشت گفت: با توجه به 73میلیون نفر که موضوع سلامت آنها برعهده وزارت بهداشت و درمان و اعتبار بسیار محدود این وزارتخانه لازم است نظام بیمه‌ای کشور تقویت شود و از طرف دیگر همه مردم باید تحت پوشش همگانی قرار گیرند. وزیر بهداشت و درمان تصریح کرد: سازمان‌های بیمه‌گر باید بموقع مطالبات بیمارستان‌ها را پرداخت کنند چراکه 50درصد هزینه‌ها از طریق بیمه‌ها تامین می‌شود و پرداخت نکردن 10 ماهه مطالبات بیمه‌ها به بیمارستان منجر می‌شود تا حقوق و مزایای پرستاران بموقع و درست پرداخت نشود که این موضوع تاثیرگذاری نامطلوبی در کیفیت درمان خواهد گذاشت. دستجردی افزود: رویکرد بیماری‌ها و جمعیت روبه پیرشدن است و مهم‌ترین معضل وزارتخانه حاشیه نشینی است که وزارت بهداشت و درمان پیگیر این موضوع است. وی افزود: نقشه جامع نظام سلامت در مراحل نهایی است و همه دانشگاه‌ها در حال تدوین این نقشه هستند.