خرید لباس جنايات خانوادگي به اتهام جاسوسي در عراق

يكي از شورشي‌هاي وابسته به القاعده،پدرش را به جرم مترجمي براي ارتش آمريكا به قتل رساند. به گزارش پليس اين دو مرد از مدت‌ها قبل روي اين مسئله كه پدر بايد همكاري و ترجمه شفاهي براي مقامات آمريكايي در عراق را كنار بگذارد با يكديگر بحث و جدل داشتند. به هر ترتيب پايان اين مشاجره خانوادگي با شليك پسر به پدرش و مرگ او به پايان رسيد. اين قتل در يكي از روزهاي خونين عراق كه در چند سال گذشته به امري طبيعي بدل شده، اتفاق افتاد؛ جمعه‌اي كه دست كم 27 نفر در بمب‌گذاري انتحاري خانه دولتمردان عراقي به قتل رسيدند.حامد الدراجي 50 ساله، هفت سال تمام به عنوان پيمانكار و مترجم براي ارتش آمريكا كار مي‌كرد. درواقع كمي بعد از شروع جنگ و فرار صدام حسين در سال 2003 او كارش را آغاز كرده بود و خرج خانواده‌اش را از اين راه تامين مي‌كرد.افسر پليس مسئول اين پرونده مي‌گويد نزديكي‌هاي ساعت سه بامداد، زماني كه اين مرد در خانه‌اش در سامرا خواب بوده، با شليك گلوله به سينه‌اش كشته شده است. مسئولان ساعتي بعد از حادثه پسر و برادرزاده او را به اتهام قتل بازداشت كردند. گفته مي‌شود اين مردان جوان براي اثبات وفاداري‌شان به شورشي‌ها اقدام به قتل كرده اند. پليس همچنين به دنبال پسر ديگر مقتول مي‌گردد كه گفته مي‌شود در حمله با دو نفر ديگر همكاري داشته اشت.به گزارش پليس، در اعتراف نامه بازداشت شدگان آمده عبدل حليم حامد پسر دوم مقتول كه عضو سابق القاعده در عراق بوده در طرح ريزي برنامه حمله و قتل پدرش مشاركت داشته است. او اواسط سال 2007 تحت فشار عمليات نيروهاي امنيتي عراقي- آمريكايي به ناچار شبكه تروريستي را ترك كرد. اما به گفته كلنل علي، يكي از نيروهاي فوق امنيتي در سامرا، حميد، عموزاده 19 ساله و برادر 24 ساله او همچنان به همكاري با افراط گرايان مشغول بودند. به گزارش پليس، گروه شورشي انصار سنه كه گفته مي‌شود وابسته به القاعده است به تازگي اين مردان را با طمع پول زياد، به سمت خود كشانده بود و آنها براي اثبات وفاداري شان به گروه بايد كاري انجام مي‌دادند كه به مذاق رهبران افراطي شان خوش بيايد.بعد از بالا گرفتن شورش‌ها در سامرا محافظت از جان غيرنظامي‌هاي خارجي كه با ارتش آمريكا يا دولت موقت عراق همكاري مي‌كردند، به نگراني اصلي مسئولان تبديل شد و به همين دليل بيشتر اين افراد به تدريج از كشور خارج شدند. اما قتل خانوادگي اخير نشان مي‌دهد بايد نگران جان بومي‌ها هم بود چرا كه به نظر مي‌رسد اين بار عراقي‌ها هدف حمله گروه‌هاي شورشي و آشوب طلب هستند. زماني كه اعضاي يك خانواده يكي از نزديكان خود را به دليل استخدام توسط ارتشي بيگانه به قتل مي‌رسانند، عراقي‌ها نمي‌توانند به مسئله ديگري فكر كنند.هر چند حملات مشابه در جاهاي ديگر هم اتفاق افتاده است.در سال‌هاي اخير، در نوار غزه بسياري توسط اعضاي خانواده خودشان به تصور جاسوسي و براي پاك كردن نام خانوادگي كشته شده اند. آخرین اخبار اجتماعی و حوادث
ایران و
جهان را در اجتماعی بخوانید.