خرید لباس خريد 100 فيلم روز دنيا براي تلويزيون

مديركل تامين برنامه‌هاي خارجي صداوسيما با اشاره به حضور نمايندگاني از صداوسيماي ايران در جشنواره كن اعلام كرد براي نخستين ‌بار در تاريخ حضور IRIB در جشنواره‌هاي خارجي و جشنواره كن، 100 فيلم سينمايي روز دنيا خريداري شد.علي رمضاني در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت خريد آثار در جشنواره كن به ايسنا گفت: خريد فيلم‌ها در مرحله قرارداد بوده و مذاكرات قانوني‌ و قيمتي‌اش انجام شده ‌است. منتظريم قرار‌دادها امضا بشود تا بعد اسامي فيلم‌ها را منتشر كنيم.وي در پاسخ به پرسشي درباره تعامل اداره كل تامين برنامه‌هاي خارجي صداوسيما با سينماگران ايراني و خريد آثاري از سينماي ايران اظهار كرد: اساسا در تلويزيون ايران پخش فيلم سينمايي ايراني يك اولويت است، منتها ملاحظاتي وجود دارد. بعضي توليداتي كه متاسفانه در سينماي ايران توليد مي‌شوند، قابل استفاده در تلويزيون نيستند.رمضاني افزود: به خاطر فراگير‌ بودن رسانه‌ تلويزيون و ملاحظاتي كه براي يك رسانه فراگير مانند تلويزيون مترتب است، به‌ طور طبيعي ما برداشت خيلي بزرگي از فيلم‌هاي سينمايي داخلي نداريم. به‌ طور متوسط 70 تا 75 فيلم ايراني در سال توليد مي‌شود و كمتر از 20 فيلم از تلويزيون ايران قابل پخش است.مديركل تامين برنامه‌هاي خارجي صداوسيما در عين حال گفت: بسيار مشتاقيم كه فيلم‌هاي سينمايي ايراني متناسب استفاده در تلويزيون باشند و بتوانيم از آنها بهره‌برداري كنيم.رمضاني در پايان خاطرنشان كرد: سعي مي‌كنيم يك فيلم به‌ طور متوسط حدود 85 تا 90 دقيقه باشد و اگر فيلمي بيش از 6 ـ 5 دقيقه حذفيات داشت، معمولا كنار مي‌رود.