خرید لباس دست راست شیخ از شنای ایران گفت

نایب رئیس فدراسیون جهانی شنا و دبیر اجرایی شورای المپیک آسیا در مراسم افتتاحیه مدارس شنای دریایی نوشهر شرکت کرد.به گزارش مهر، حسین المسلم نایب رئیس فدراسیون جهانی شنا و دبیر اجرایی شورای المپیک آسیا در مراسم افتتاحیه مدارس شنای دریایی در نوشهر گفت: خیلی خوشحالم که در ایران و بخصوص در این شهر زیبا یعنی نوشهر هستم و قصد دارم مراتب قدردانی و تبریک خودم و رئیس کمیته المپیک آسیا و همچنین رئیس فدراسیون جهانی شنا را به عرض شما برسانم.المسلم ادامه داد: بازگشایی مدارس شنای دریایی نوشهر اقدام ویژه ای است که بی تردید نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد. این اقدام باعث می شود که شنای ایران در سال های آینده استعدادهای تازه ای را به جامعه ورزش این کشور تحویل دهد و در صحنه بین المللی نیز موفقیت های چشمگیری را تجربه کند.نایب رئیس فدراسیون جهانی شنا با اشاره به تاکیدات دین مبین اسلام در خصوص ورزش شنا خاطرنشان کرد: در اسلام هم در خصوص اهمیت ورزش شنا روایت ها و تاکیدات متعددی وجود دارد بنابراین همه ما باید در این راه تلاش کنیم تا این ورزش همه گیر شود.المسلم تاکید کرد: باید از آقای آیت اللهی تشکر کنم که من را به این شهر زیبا دعوت کرد. در طول مدتی که وی مسئولیت فدراسیون شنا را بر عهده داشته پیشرفت قابل ملاحظه ای به چشم می خورد. شنای ایران دچار تحول شده است و من حتم دارم فدراسیون شنا با حضور این چهره موفقیت های بزرگی را تجربه خواهد کرد. از این گذشته خوشحالم که امروز در این مراسم دوستان 30 ساله ام یعنی آقایان افشارزاده و امینی حضور دارند.