خرید لباس رییس قضا: عدم افراط در برخورد با بدحجابي

آيت الله آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با اشاره به اعدام عبدالمالک ريگي خطاب به تروريست‌ها و حاميان آنان گفت: تروريست‌هاي متجاوز به حقوق مردم و امت اسلامي بايد بدانند که هر چند کشورهاي غربي حامي آنها باشند باز هم با تدبير و تلاش و درايت نيروهاي امنيتي، قضايي و انتظامي به تيغ قانون سپرده مي‌شوند.به گزارش ايسنا، رئيس قوه قضاييه به کساني که به «خيال خام خود در مقابل امت و نظام اسلامي ايران ايستاده‌اند» توصيه کرد: از مسير اشتباه برگردند و با ملت خود درگير نشوند چرا که سرنوشت آنان سرنوشتي بهتر از ريگي نخواهد بود.وي با اشاره به مباحث پيش آمده در خصوص حجاب گفت: تمام افراد دلسوز نظام و جامعه اسلامي نسبت به هنجار شکني و وضعيت حجاب و بي‌توجهي برخي از افراد نگران هستند و اميد داريم که در اين زمينه برخورد قانوني مناسبي صورت گيرد.لاريجاني با مطلوب ندانستن افراط کاري در برخورد با مسئله بدحجابي گفت: افراط در برخوردها مطلوب هيچکس نيست و تمام بزرگان ضمن تاکيد بر ضرورت حجاب و مقابله با بي‌بند‌و‌باري، با افراط کاري نيز مخالفند و قوه‌قضاييه نيز مقيد به اجراي قانون است.رئيس قوه‌قضاييه افزود: در هر جايي ممکن است ماموري تخلف کند که آن را نمي‌توان و نبايد به کل مجموعه نسبت داد.لاريجاني تاکيد کرد: آنچه مدنظر قوه‌قضاييه و نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي است اجراي قانون بدون گذشت و مسامحه است.رئيس قوه قضاييه عمل به قانون را ملاک عمل قوه‌قضاييه و نيروي انتظامي دانست و افزود: برخورد با بي‌حجابي و بدحجابي قانوني است و اگر نيروي انتظامي و قوه‌قضاييه به قانون عمل نکنند، متخلف هستند.لاريجاني بي توجهي به اجراي قانون به بهانه انجام کار فرهنگي و نيز اين برداشت را که « تنها بي حجابي‌هايي که سازمان دهي شده و با برنامه‌ريزي قبلي است» جرم محسوب مي‌شود ، نادرست توصيف کرد و گفت: انجام کار فرهنگي نبايد بهانه‌اي براي سرباز زدن از انجام وظيفه دستگاه‌ها و ضابطان در برخورد قانوني با بي‌حجابي شود چرا که با چنين استدلالي که مي‌گويند کار فرهنگي اولويت دارد بايد برخورد با ساير جرايم از جمله، سرقت ، تجاوز، قاچاق مواد مخدر و ديگر جرايم را هم تعطيل کرد.رئيس قوه‌قضاييه با تاکيد بر اين نکته که مقابله با تمام جرايم نيازمند کار فرهنگي است، اظهار كرد: ضرورت فرهنگ سازي براي کاهش جرايم بر کسي پوشيده نيست اما اين مسئله هم قابل قبول نيست که برخورد با جرائمي مانند سرقت، قاچاق، تجاوز و نيز بي‌حجابي را تعطيل کنيم و بگوييم ابتدا بايد کار فرهنگي کرد.لاريجاني با اشاره به اينکه جمهوري اسلامي ايران يک جامعه ديني و تشکيل يافته بر اساس شرع مقدس اسلام است و در اين جامعه حفظ حجاب و عفاف از ضروريات است، تاکيد کرد: مقابله با برخي از جرايم براي بازدارندگي از جرايم بزرگتر ضروري است و در تمام دنيا نيز همين‌گونه عمل مي شود.رئيس قوه‌قضاييه از تمام کساني که تاکنون به نحوي از انحاء در مسئله پوشش و عفاف کوتاهي کرده‌اند خواست به ضوابط و ارزش‌هاي قابل قبول جامعه اسلامي احترام بگذارند.لاريجاني تاکيد کرد: متاسفانه ليبراليسم به عنوان يک ايدئولوژي غربي ابزاري‌است براي دامن زدن به مسائلي همچون بي‌بند و باري‌هاي جنسي و ترويج آزاديهاي افسار‌گسيخته و غيره که مي‌خواهد خود را به تمام کشورها و تمام ايدئولوژي ها تحميل کند در حاليکه فرهنگ اسلامي و مضامين بلند کتاب و سنت همه ابعاد وجودي انسان را مدنظر قرار داده و وصول به کمال انساني را براي انسان‌ها ممکن ساخته است و اميدواريم که جامعه اسلامي نسبت به اين ادعاها هوشيار باشد.در ادامه عملکرد آماري سازمانهاي وابسته قوه قضاييه و دادگستريهاي سراسر کشور مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.