خرید لباس سودمندی شیر در بازسازی ماهیچه ها

نوشیدن شیر پس از ورزش در بازسازی ماهیچه ها تاثیر بسزایی دارد.محققان براساس نتایج چهار بررسی مختلف اعلام كردند، نوشیدن شیر بدون چربی پس از تمرین ورزشی در احیای بدن و تقویت دوباره آن موثر است و باعث آمادگی بدن برای تمرینات بعدی می شود.به گفته محققان، نوشیدن شیر علاوه بر تامین دوباره سوخت ماهیچه‌ای در ‌حفظ و نگهداری بافت‌های ماهیچه‌ای نیز تاثیر بسزایی دارد.محققان تاكید می كنند در صورتی كه شیر پس از ورزش به همراه شكلات مصرف شود تاثیر آن در بازسازی ماهیچه ها بیشتر می شود.