خرید لباس شكوري: تكليفم با استقلال مشخص نشود، به پيشنهادهاي ديگرم فكر مي‌كنم

مدافع تيم فوتبال استقلال گفت: اگر باشگاه تكليفم را روشن نكند به پيشنهادهاي ديگرم فكر مي‌كنم.هادي شكوري در گفت و گو با فارس درباره اينكه مظلومي عنوان كرده وي تا دوماه ديگر نمي تواند به ميدان برود، اظهار داشت: در مذاكراتي كه با باشگاه داشتم با هم به توافق كامل رسيديم و باشگاه و آقاي مظلومي را در جريان آخرين وضعيت خود گذاشتم.وي افزود: به آقاي مظلومي گفتم كه از هفته پنجم به بعد به بازي ها مي رسم و نمي دانم چرا ايشان مصاحبه كرده و گفته تا دو ماه ديگر نمي رسم. به هر حال من تا يكي دو روز ديگر صبر مي كنم و اگر تكليفم را روشن نكنند پيشنهادهاي ديگرم را بررسي مي كنم.شكوري ادامه داد: ليدرها و هواداراني كه باشگاه بودند مي دانند از تيم هاي تراكتورسازي و ذوب آهن پيشنهاد دارم و مي توانستم خيلي زودتر با يكي از اين تيم ها قرارداد ببندم اما به خاطر استقلال صبر كردم.