خرید لباس عباسپور: مصوبه اخیر مجلس سیاسی نبود

اظهارات رئيس کميسيون آموزش مجلس در مورد برخي انتقادات اخير به رييس مجلس رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به مصوبه اخير مجلس درمورد دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت: نگاه رييس مجلس به اين طرح غير سياسي و در راستاي اجراي قانون و عدالت مي باشد منتقدان چرا به اين نکته اشاره نمي کنند که لاريجاني صراحتا اعلام کرد اين طرح خلاف قانون اساسي است و حتي در اين مورد از نمايندگان راي گرفت و در نهايت اين اکثريت پارلمان بود که باز هم به اين طرح راي داد.        علي عباسپور تهراني نماينده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به تصويب طرح حمايت و تقويت مراكز آموزش عالي غير دولتي گفت:تصويب اين طرح سياسي نيست .
رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينکه نگاه رئيس مجلس شوراي اسلامي به اين طرح بدور از فضاي سياسي و در جهت اجراي کامل قانون بوده است گفت: دکتر لاريجاني فقط در مقام رييس مجلس هرچند مخالفت خود را رسما با طرح اعلام کرد اما بر اساس نصح صريح قانون از نمايندگان نظر گرفت و اين اکثريت پارلمان بود که همچنان به طرح راي داد.