خرید لباس قبور 30 ساله سه طبقه مي‌شوند

طرح قبور سه طبقه در بهشت زهرا (س) جهت توسعه این مکان به انجام می رسد که
طی آن ظرفیت بهشت زهرا (س) 30 درصد افزایش می یابد.

به گزارش ايلنا،توسعه بهشت زهرا(س) در دو بخش کیفی به انجام می رسد که یکی
از این اقدامات افزایش قبور ازیک یا دو طبقه به سه طبقه است.
بنا بر این گزارش ، قبوری که 30 سال از تاریخ دفن آن ها در بهشت زهرا (س)
گذشته سه طبقه می شود که این اقدام در راستای توسعه بهشت زهرا(س) صورت می
گیرد.
بر اساس این گزارش: افزایش سه طبقه ای قبور بهشت زهرا (س) موجب افزایش 30
درصدی ظرفیت این مکان خواهد شد.
این گزارش می افزاید: در بخش دیگر اقدامات کیفی ، مطالعه گورستانهای متروکه
محله ای در حال انجام است تا چنانچه امکان داشته باشد از این گورستانها
برای دفن محلات استفاده کرد.
بنا بر این گزارش به دنبال توسعه بهشت زهرا (س) همچنین زمین های سه نقطه از
غرب، شرق و جنوب شهر تهران مورد کارشناسی قرار گرفته تا به عنوان گورستان
مورد استفاده قرار گیرد .