خرید لباس قلب مادر بار ديگر به تپش درآمد

در اقدامي خداپسندانه، قلب و كليه‌هاي زن 40 ساله‌اي به 3 بيمار نيازمند اهدا شد.
به گزارش «جام‌جم»، شامگاه روز پنجشنبه 3 عضو يك خانواده با چشماني اشكبار آخرين نگاه حسرت‌بارشان را به صورت زن 40 ساله‌اي دوخته بودند كه در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان سينا آرام خوابيده بود، دختر و پسر نوجوان بي‌قراري مي‌كردند و پدر خانواده نيز زيرلب آرام زمزمه مي‌كرد و احساسش اين بود كه آخرين نجواهاي او را همسرش ـ كه پزشكان از او قطع اميد كرده‌اند ـ مي‌شنود.
دقايقي پس از امضاي برگه‌هاي رضايت اهداي عضو، زن 40 ساله به اتاق جراحي منتقل و قلب و كليه‌هاي او به 3بيمار نيازمند ـ كه با اين اهداي عضو، روزنه اميد به زندگي براي آنها گشوده شده بود ـ هديه شد.
پس از پايان جراحي، دختر و پسر جوان سر در شانه‌هاي پدر آرام آرام مي‌گريستند و خوشحال بودند كه قلب مادر بار ديگر در سينه‌اي به تپش درآمده است. آخرين لبخند مادر وقتي به كما رفت، با خاطرات 3 عضو خانواده پيوند خورد. پدر، دو فرزندش را در آغوش كشيد و به يكباره بغض فروخورده‌اش تركيد… مادر آسماني شد.
این گزارش حاكي است، به دنبال سردرد شديد زن 40 ساله‌اي به نام خديجه مسكوت، وي 22 خرداد به بيمارستان سينا منتقل و با معاينات اوليه معلوم شد دچار خونريزي مغزي شده است. پس از اقدامات درماني، تلاش پزشكان جراح مغز و اعصاب به نتيجه نرسيد و زن 40 ساله مرگ مغزي شد.
در پي اين ماجرا، مسوولان بيمارستان در تماس با خانواده زن 40 ساله، شرايط بيمار را توضيح داده و بيان كردند، هيچ اميدي به نجات بيمار از مرگ مغزي وجود ندارد.
بستگان بيمار؛ ‌همسر دختر و پسر او گفتند خديجه به آنها وصيت شفاهي كرده است در صورتي كه مشكلي برايش پيش آمد، اعضاي بدن وي به بيماران نيازمند اهدا شود.
پس از اين اظهارات، دكتر پورمند رئيس بيمارستان و رئيس بخش پيوند، دكتر ضرغام احمدي، دكتر طالب‌نژاد، دكتر خواجوي و دكتر ساناز دهقاني شامگاه روز 27 خرداد با انتقال بيمار مرگ مغزي به اتاق جراحي، 2 كليه و قلب او را به 3 بيمار نيازمند كه در انتظار دريافت عضو بودند، پيوند زدند.