خرید لباس لاریجانی: رهبری درباره وقف دانشگاه آزاد نظری اعلام نکردند

رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقام رهبری در مورد دانشگاه آزاد و وقف آن هیچ نظری اعلام نکرده اند تنها مساله ای را که ایشان گفتند نظر فقهی است.به گزارش خبرنگار خانه ملت، “موسی غضنفرآبادی” نماینده مردم بم در جلسه علنی روز یکشنبه 30 خرداد ماه با استناد به ماده 23 آئین نامه داخلی مجلس مبنی بر حفظ شأن و جایگاه مجلس گفت: برداشت غیرموجهی که از فرمایشهای مقام معظم رهبری در اینجا شد، لازم است که عرض کنم که اگر مقام معظم رهبری فرموده باشند حق تصرف مالکانه داشته باشند می توانند وقف نمایند اولا در اینجا آیا حق تصرف، مالکانه است و اگر این حق وجود دارد پیامدهای بعدی آن را نیز در نظر بگیرید.وی گفت: بدین معنا که آنها می توانند وقف اولاد و هر فردی را که خواستند انجام دهند اصلا وقف عام و غیره مطرح نیست در صورتی که خواستند وقف اولاد ذکور و اناث انجام بدهند هیچ مشکلی پیش نمی آید به استناد فرمایش مقام معظم رهبری، در صورتی که این نیست.لاریجانی در پاسخ به تذکر نماینده بم گفت: این مسائل هیچ کدام مربوط به ماده (23) نیست اما اینکه بحث مقام معظم رهبری مطرح شد برای اینکه موضوع کاملا روشن شود، ایشان در مورد دانشگاه آزاد و وقف آن هیچ نظری اعلام نکردند تنها چیزی که ایشان گفتند نظر فقهی است.وی گفت: اگر یک نهادی تصرف مالکانه داشت آن نهاد می تواند وقف کند و این بحث فقهی است و ربطی به دانشگاه آزاد ندارد.