خرید لباس ماجرای 7 بيسكويت و ليوان آب آقای خاص

سرمربي پرتغالي تيم فوتبال رئال مادريد با خرافه‌پرستي‌هاي خبرساز خود كاركنان برنابئو را به ستوه آورده است.به گزارش فارس و به نقل از آس اسپانيا، خوزه مورينيو كه به واسطه مليت پرتغالي خود طبيعتا پشتوانه ريشه‌داري در متافيزيك و البته برخي خرافه پرستي‌ها دارد در ورزشگاه سانتياگو برنابئو و همچنين در تمرينات رئال مادريد در زمين والدبباس كاركنان و نيروهاي بخش خدمات را به ستوه آورده تا جايي كه جمعي از اين كاركنان با ارسال نامه‌اي به پرس از دست او شكايت كرده‌اند.مورينيو تاكنون 3 بار كنفرانس خبري خود را به خاطر آن كه تعداد بيسكويت‌هاي ظرف مقابلش 7 عدد نبوده با تاخير آغاز كرده و همواره بايد مقابل وي ليواني پر از آب وجود داشته باشد تا او قبل از صحبت كردن براي چند ثانيه به آن خيره شود. اين در حالي است كه يكي از حاميان مالي رئال مادريد توليد كننده آب معدني است و هرگز دوست ندارد به جاي بطري آب معدني مقابل مورينيو ليوان آب قرار بگيرد. تعداد موانع مخصوص تمرين بازيكنان در چمن هميشه بايد فرد باشد و اگر مورينيو از زوج بودن تصادفي آنها با خبر شود همه را جمع كرده و از اول مي‌چيند.آقاي خاص هرگز از راهروي طبقه سوم برنابئو عبور نمي‌كند و روزي كه آسانسور ورزشگاه ترميم مي‌شد او از حضور در جلسه با پرس صرف نظر كرد.