خرید لباس مدير مسئول «گل» در دادگاه حاضر شد

پرونده‌ مديرمسوول روزنامه‌ ورزشي «گل» با شكايت علي دايي به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و توهين در شعبه‌ 76 دادگاه كيفري استان تهران با حضور هيات منصفه‌ مطبوعات مورد رسيدگي قرار گرفت.به گزارش ايسنا، در ابتداي جلسه دادگاه نماينده‌ مدعي‌العموم اتهام روزنامه‌ ورزشي گل را نشر مطالب خلاف واقع و توهين با شكايت علي دايي عنوان كرد كه عنوان مطلب مورد شكايت “دادكان: دايي به فوتبال خيانت كرد” است و سال ارتكاب بزه نيز 86 اعلام شد.بر اساس اين گزارش عسگري پيش‌بين، وكيل مدافع علي دايي در خصوص شكايت موكلش، با بيان اين‌كه موكل چه در سطح كشور و چه در سطح دنيا چهره شناخته‌شده‌اي است، گفت: متاسفانه روزنامه گل نه تنها در يك شماره بلكه در شماره‌هاي مختلف سعي كرد شخصيت علي دايي را مخدوش كند و در نهايت موكل علي‌رغم ميلش اقدام به طرح شكايت كرد.وي يادآور شد: آقاي دادكان صراحتا مطلب منتشره در روزنامه به نقل از وي را تكذيب كرد. از سوي ديگر فردي كه مطلب مورد شكايت را به خبرنگار روزنامه ما گفته بود سخنگوي وقت فدراسيون فوتبال بود كه وي نيز اعلام كرد اين حرف را نگفته است.وي با تاكيد بر اينكه بر شكايت خود باقي هستيم تقاضاي صدور حكم مقتضي كرد.در ادامه‌ جلسه‌ دادگاه، نعمت‌الله شهبازي مديرمسوول روزنامه‌ گل با بيان اينكه اين شكايت حدود دو سال پيش نسبت به روزنامه مطرح شد، تصريح كرد: با توجه به صحبت‌هاي سردبير روزنامه با‌ آقاي علي دايي قرار بود كه از وي دلجويي شود. البته هيچ سوءنيتي در چاپ مطلب نداشتيم و طي آخرين كسب اطلاع، فكر مي‌كرديم كه شكايت در دادگاه مطرح نخواهد شد.مديرمسوول روزنامه‌ گل، درخواست تقاضاي استمهال كرد تا مستندات خود را در جلسه‌ بعدي دادگاه ارايه دهد كه قاضي مديرخراساني با اين درخواست موافقت نكرد و از وي خواست كه به دفاع از خود بپردازد.وي در اين راستا توضيح داد كه پس از طرح شكايت مطلع شديم كه اين صحبت در جلسه‌ خصوصي مطرح شده بود كه اينجانب پس از قطعيت اين امر خبرنگار مذكور را اخراج كردم. البته خبرنگار به اداره‌ كار شكايت كرد و راي بازگشت به كار براي وي صادر شد كه پس از پيگيري‌هايي توانستيم عدم بازگشت به كار وي را دريافت كنيم.شهبازي يادآور شد: براي اينكه نشان دهيم قصد تخريب در كار نبوده پس از اين تاريخ ويژه‌نامه‌اي را در مدح و ثناي شهريار ايران نوشتيم و پوسترهايي را نيز منتشر كرديم و اين از مواردي بود كه وي از ما خواسته بود و ما براي نشان دادن عدم سوءنيت اقدام به اين كار كرديم و اين را وظيفه‌ي قانوني، اخلاقي و ديني خود مي‌دانيم.وي در آخرين دفاع با تاكيد بر اينكه سوءنيتي در انتشار مطلب نداشته‌ است، خواستار صدور راي برائت شد.