خرید لباس وزارت کشاورزی: مردم هر ميوه‌اي را تقاضا نكنند

معاون امور توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي در مورد اينكه آيا امسال واردات محصولات تابستانه خواهيم داشت، گفت: اگر قرار باشد كه ما در هر فصلي هر ميوه‌اي كه دلمان خواست در اختيار داشته باشيم، قطعا واردات درپي خواهد داشت اما براي جلوگيري از واردات بايد مردم هم مراعات كنند.محمدرضا جهانسوز در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد واگذاري تعيين تعرفه‌ها و سياست واردات و صادرات محصولات كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي اظهار داشت: در قانون بهره‌وري به اين موضوع اشاره‌اي شده و هر چيزي كه قانون اعمال كند، انجام خواهيم داد.معاون امور توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي گفت: در حالت كلي واردات بدون برنامه خسارت سنگين به توليد وارد مي‌كند، حتي اگر در يك محصول خودكفا باشيم، اما واردات بي‌برنامه داشته باشيم روي توليد اثر منفي خواهد گذاشت.جهانسوز گفت: با توجه به اينكه وظيفه ذاتي جهاد كشاورزي حفظ توليد و توليدكننده است حضور اين وزارتخانه در تصميمات كليدي مؤثر خواهد بود.وي گفت: اگر جهاد كشاورزي در سياست تعرفه‌‌ها و واردات و صادرات ورود پيدا مي‌كند، صرفا به دليل حفظ توليد و توليد‌كننده است.جهانسوز درباره ارزيابي ميوه‌هاي تابستانه و ميزان عرضه و تقاضا گفت: امسال يكي از سالهاي اوج توليد محصولات باغي خواهد بود، اگرچه مقداري از محصولات بهاره دچار سرمازدگي شدند، اما امسال در محصولات باغباني مشكلي نخواهد بود و وضعيت ميدانهاي ميوه و تره‌بار هم نشان دهنده وضعيت خوب بازار اين محصولات است.جهانسوز در مورد اينكه آيا امسال واردات محصولات تابستانه خواهيم داشت، گفت: اگر قرار باشد كه ما در هر فصلي هر ميوه‌اي كه دلمان خواست در اختيار داشته باشيم، قطعا واردات درپي خواهد داشت اما براي جلوگيري از واردات بايد مردم هم مراعات كنند.وي گفت: طرحي با همكاري بخش خصوصي، اتحاديه باغداران استان مازندران، مؤسسه تحقيقات مركبات، جهاد استان مازندران و معاونت توليدات گياهي تهيه مي‌شود كه در اين طرح قرار است ارقام متفاوت توسط كشاورزان كاشته شود.معاون جهاد كشاورزي تصريح كرد: با ترغيب كاشت مركبات زودرس و ديررس و ايجاد تمهيدات انبارداري محصولات مرحله به مرحله در طي فصل وارد بازار شده و قيمت بازار متعادل مي‌شود.جهانسوز در مورد طرح پايداري در توليد موز گفت: در مورد موز ظرفيت توليد زياد است و نياز به واردات عمده نداريم، كافي است 8 هزار هكتار از عرصه‌هاي جنوب كشور را موز بكاريم كه طرحهاي آن آماده و به وزارتخانه ارائه شده است.جهانسوز گفت: با تمهيداتي كه صورت گرفته در مورد چاي هم مشكل نيست، امسال تنها سال كم مسئله است و اعتقاد داريم كه با وجود اينكه واردات ما دو برابر توليدات است، اما مي‌توان با آبياري، و كشت ارقام مناسب و مديريت خوب، كيفيت و عملكرد توليد را افزايش داد.