خرید لباس چگونگي تصحيح كارت آزمون سراسري

معاون اجرايي سازمان سنجش آموزش كشور، گفت: داوطلبان تا 12تيرماه زمان دارند، اشكالات موجود در كارت ورود با جلسه خود را تصحيح كنند.
حسين توكلي به ايلنا گفت: داوطلباني كه مشخصات فردي‌شان مثل اسم، سن، شهر محل سكونت در كارت با آنچه هنگام ارسال مشخصات نوشته‌اند متفاوت است، از تاريخ 5تيرماه تا پايان روز 12 تيرماه براي تصحيح آن از روي سايت مهلت دارند.
وي تاكيد كرد: اما اگر آنچه برروي كارت داوطلب نادرست است به آزمون مربوط شود، مثل جنس داوطلب يا زبان خارجي كه داوطلب مي‌خواهد در آن شركت كند، بايد از تاريخ دوشنبه هفتم تيرماه تا چهارشنبه نهم تيرماه با مراجعه به نماينده سازمان در حوزه رفع نقص شهرستان كه محل آن در كارت ذكر شده، اين مغايرت اعلام شود، تا نماينده سازمان آن را پيگيري و پيش از آزمون حل كند.