خرید لباس کلاهبرداري با ساخت طلاهاي عيار پايين

فردي که با دست کاري در ترکيب ساخت طلا،۱۵۰ ميليون تومان در مشهد کلاهبرداري کرده است به دام افتاد.به گزارش پايگاه اطلا ع رساني پليس، رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي در تشريح عمليات دستگيري اين متهم حرفه اي گفت: تيم عمليات ويژه پليس آگاهي در ادامه پي گيري پرونده سرقت هاي مسلحانه، به اطلاعاتي درباره ساخت طلا با عيار پايين توسط فردي در مشهد دست يافتند.سرهنگ ماشاءا… صادقي افزود: تحقيقات پليسي نشان مي داد اين فرد که در شهرک قاسم آباد مشهد سکونت دارد با دست کاري در عيار طلاهايي که مي ساخت کلاهبرداري مي کند، از اين رو ماموران انتظامي با حکم قضايي براي دستگيري متهم وارد عمل شدند اما زماني که پليس به مجتمع آپارتماني مورد نظر رسيد مشخص شد وي شب قبل اسباب کشي کرده و به محل نامعلومي گريخته است.وي افزود: کارآگاهان عمليات ويژه پليس آگاهي خراسان رضوي با اقدامات وسيع اطلاعاتي، رد متهم فراري را در شهر جديد گلبهار پيدا و مخفي گاه او را شناسايي کردند.پليس در اقدامي ضربتي اين فرد را دستگير کرد. او در ابتدا منکر ارتکاب هرگونه عمل خلافي بود، اما در برابر شواهد و ادله موجود ناچار به بيان حقيقت شد و اعتراف کرد که از چندي قبل به خاطر مشکلات اقتصادي که پيدا کرده بودم با دست کاري در عيار طلاهايي که مي ساخته مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان کلاهبرداري کرده است. در خور يادآوري است متهم با قرار صادر شده از سوي مقام قضايي روانه زندان شد و تحقيقات در اين باره هم چنان ادامه دارد.آخرین اخبار اجتماعی و حوادث
ایران و
جهان را در اجتماعی بخوانید.