خرید لباس 83 ميليارد ريال اختلاس خانوادگی در يک روز کاري بانک!

دادستان عمومي و انقلاب کرج از شناسايي مخفي گاه کارمند يکي از بانک هاي کرج که تنها در يک روز 8 ميليارد و 300 ميليون تومان اختلاس کرده بود خبر داد. علي فرهادي در گفت وگو با مهر اظهار داشت: کارمند نامبرده با تصور زيرک بودن، مبلغ فوق را از بانک به حساب خود مي ريزد و در همان روز 11 چک با مبالغ متفاوت از يک ميليارد تا چند صد ميليون تومان به نام افراد درجه يک خانواده و اقوام خود صادر مي‌کند و از آن ها مي خواهد در همان روز اين پول را از شعب مختلف بانک وصول کنند.وي ادامه داد: وقتي بانک با کسري بودجه 83 ميليارد ريالي صندوق خود مواجه مي شود تخلف متهم کشف شده و با همکاري آگاهي و دستور دادستان 11 نفر از اقوام کارمند متخلف دستگير مي شوند در حالي که تعدادي از آن ها موفق شده بودند مبالغي از چک را نقد کنند.فرهادي خاطرنشان کرد: متاسفانه در اين ميان متهم اصلي متواري شده که با همکاري پليس آگاهي استان تهران مخفي گاه وي شناسايي شده است.وي يادآور شد: با تحقيقات صورت گرفته يک سري از اسناد و مدارک تخلفات کارمند متخلف بانک همراه با يک قبضه اسلحه در منزل وي کشف و ضبط و ضميمه پرونده شده است.فرهادي هم چنين از بلوکه شدن و بازگشت 81 ميليارد ريال موجودي به سرقت رفته و بازپس گيري اين مبلغ از 11 نفر خبر داد و گفت: متهم فراري 200 ميليون تومان با خود برده است.وي گفت: تلاش نيروهاي انتظامي براي دستگيري متهم فراري ادامه دارد.آخرین اخبار اجتماعی و حوادث
ایران و
جهان را در اجتماعی بخوانید.