خرید لباس آدمخوار فرانسوی محکوم شد+عکس

 زندانی فرانسوی به آدم خواری محکوم شده است . به گزارش شبکه خبری بی بی سی، این محکوم به خاطر کشتن و خوردن بخشی از بدن هم سلولی اش تحت محاکمه قرار گرفت. وی در دادگاه اقرار کرد قربانی اش را کشته و سپس بخشی ار ریه او را بریده و خورده است. وکیل وی می گوید درخواست های مکرر وی برای مشاوره روانکاوی پیش از این حادثه، نادیده گرفته شده بود.