خرید لباس آغاز هفته صرفه جویی در مصرف آب

اول تا هفتم تیر هر سال به نام هفته صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری شده است. به گزارش واحد مرکزی خبر ، شرکت مدیریت منابع آب ایران بازدید از سدهای کشور را در هفته صرفه جویی در مصرف آب آزاد اعلام کرده است.عناوین روزهای هفته صرفه جویی در مصرف آب به این شرح است:سه شنبه – یکم تیر – آب، رسانه و افکار عمومیچهارشنبه دوم تیر- آب، همت مضاعف در اصلاح الگوی مصرفپنجشنبه سوم تیر – آب و اقتصادجمعه چهارم تیر – آب، فرهنگ و آموزه های دینیشنبه پنجم تیر – آب، خانواده و مشارکت همگانییکشنبه ششم تیر- آب، سرمایه ملی و توسعه پایداردوشنبه هفتم تیر- آب سالم برای جهان سالم.