خرید لباس اجاره بهای مسکن افزایش یافت

در حالی بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم به 9.9 درصد خبر داد که به گفته رئیس کل این بانک اجاره بهای مسکن و مواد خوراکی با 57 درصد بیشترین تاثیر را بر تورم دارند. بر این اساس، با محاسبات بانک مرکزی و صعودی شدن اجاره بهای مسکن به ویژه در تهران به نظر می رسد نرخ تورم دوباره دورقمی شود.به گزارش خبرنگار مهر بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1389 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1388معادل 9.9 درصد است. بانک مرکزی در حالی طی ماههای اخیر از کاهش نرخ تورم خبر می دهد که برخی کارشناسان مسایل اقتصادی نسبت به واقعی بودن این نرخ تردید دارند.بهمنی: نرخ تورم متاثر از اجاره بهای مسکندر عین حال، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این شبهات عنوان می کند که نرخ تورم متاثر از اجاره بهای مسکن است و قیمت اجاره بهای مسکن یکی از عمده ترین کالاهایی است که نقش تعیین کننده ای در تعیین نرخ تورم دارد.حال این سئوال مطرح می شود که با آغاز فصل جابجایی ها و افزایش قیمت اجاره بها که نقش مهمی را در تعیین نرخ تورم(به گفته رئیس کل بانک مرکزی) ایفا می کند، آیا نرخ تورم اعلامی توسط این بانک در ماههای آینده باز هم کاهشی خواهد بود یا خیر؟تاثیر خوراک و مسکن در تورمبررسی شاخصهای مربوط به نرخ تورم نشان می دهد که شاخص اجاره بها و مواد خوراکی عمده ترین تاثیرات را بر نوسانات نرخ تورم دارند، به نحوی که شاخص اجاره بها با ضریب اهمیت 28.60 درصد و شاخص مواد خوراکی با ضریب اهمیت 28.49 درصد، به ترتیب اثرات تعیین کننده ای در نرخ تورم دارند.اهمیت شاخص اجاره بها در تعیین نرخ تورم تا حدی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مردم در زندگی روزمره خود با افزایش قیمتها مواجه هستند، این در حالی است که بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم خبرمی دهد، چه ملاکهایی برای محاسبه نرخ تورم دارید؟ گفت: ممکن است که مردم تنها قیمت چند کالا را مد نظر قرار دهند، اما بانک مرکزی شاخص کل کالاها و خدمات یعنی 359 قلم کالا را در نظر می گیرد.پاسخ بانک مرکزی به ابهام مردم وی ادامه داد: نرخ اجاره بهای مسکن یک قلم کالای اساسی در محاسبات نرخ تورم است، بر اساس آمارهای آمارگرهای بانک مرکزی نرخ اجاره بهای مسکن در اجاره نامه هایی که تجدید می شود، بعضا با کاهش همراه بوده و حتی اگر کاهش نیافته باشد افزایش نیز نداشته است. بهمنی عدم افزایش نرخ اجاره بهای مسکن را به معنای صفر بودن رشد آن عنوان کرد و افزود: اگر قیمت چند قلم کالای اساسی همچون مسکن یا کالاهای لوکس و تجملات کاهش یابد، تاثیرات بسیاری بر محاسبات نرخ تورم و کاهش رشد آن دارد. 57 درصد تورم مربوط به اجاره بها است با توجه به اینکه ضریب تاثیرگذاری اجاره بهای مسکن و مواد خوراکی جمعا 57 درصد بر تعیین نرخ تورم تاثیرگذار است، هرگونه تغییری در این شاخصها می تواند منجر به افزایش یا کاهش نرخ تورم شود. بهمنی مدتی پیش این صحبتها را مطرح کرد اما هم اکنون نرخ اجاره بها در مناطق مختلف تهران با آغاز فصل جابجایی ها رو به افزایش است، به نحوی که بر اساس بررسیهای خبرنگار مهر از مشاوران املاک سطح شهر تهران، مشاهده می شود که نرخ اجاره بها حدود 10 تا 20 درصد افزایش یافته است. اجاره بها در کورس صعود در عین حال در برخی مناطق تهران درصد رشد اجاره بها بیش از درصدهای ذکر شده است که عمده ترین دلایل آن به تراکم بالای جمعیتی و موقعیت برخی مناطق شهر تهران برمی گردد. این در حالی است که کارشناسان بازار مسکن و مشاوران املاک پیش بینی می کنند که قیمتهای بخش اجاره باز هم با افزایش مواجه شود. بر اساس آمارها، نرخ اجاره بهای مسکن در تمام کشور در سال گذشته نیز با افزایش مواجه شد به نحوی که در زمستان گذشته این بخش با رشد 14درصدی مواجه شده است. وزارت مسکن و شهرسازی نیز پیش بینی کرده است که با آغاز فصل جابجایی ها و تحرک در بازار، اجاره مسکن نیز با افزایش جزئی مواجه شود.