خرید لباس استفاده از رادار براي كشف آثار تاريخي

محققان اتريشي از رادار استفاده مي‌كنند تا بتوانند آثار تاريخي در مصر را كشف كنند.به گزارش خبرگزاري فارس، گروهي از باستان‌شناسان اتريشي با استفاده از رادار تصاويري از مصر تهيه كردند كه در اين تصاور شهري 3 هزار و 500 ساله خراب شده را در زير سطح زمين پيدا كردند.آيرين مولر سرپرست اين تيم تحقيقاتي گفت: هدف اصلي از انجام اين پروژه تحقيقاتي شناخت شهرهاي قديمي مدفون در زير زمين است و چگونگي گستردگي آن‌هاست.اين تصاوير راداري اين شهر مدفون را زير مزارع سبز و شهر جديد «Tel al-Dabaa» پيدا كرده‌اند.زاهي هاواس باستان‌شناس مصر گفت: استفاده از فناوري‌هاي جديد در شناخت بيشتر آثار و شهرهاي كمك مي‌كند.