خرید لباس تجمع دانشجويان مقابل مجلس + عکس

در حاليکه برخي نهادها براي تجمع امروز مقابل مجلس، از روز يکشنبه در حال فراخواندن نيروهاي خود از هر طريق ممکن بودند، گزارش خبرنگار آتي نيوز حاکي است که تعداد تجمع کنندگان امروز مقابل مجلس، از تجمعات مشابه بسيار کمتر بود.به گزارش آتي نيوز در پايتخت پرجمعيت کشور که صدها هزار نفر دانشجوي در حال تحصيل دارد، تجمع اعتراضي امروز در مقابل مجلس با استقبال کمتر از سيصد نفر برگزار شد.بنابراين گزارش، تجمعات در مقابل درب شمالي مجلس شوراي اسلامي امري عادي تلقي مي شود و بطور معمول هر هفته اقشار گوناگون براي اينکه برخي مشکلات و دغدغه هاي خود را به گوش نمايندگان ملت برسانند، در اين مکان تجمع مي کنند.لازم به يادآوري است در جلسه روز يکشنبه ، مجلس شوراي اسلامي با طرح وقف دانشگاه هاي غير دولتي موافقت کرد که اين امر با اعتراضاتي مواجه شد.