خرید لباس خوزستان اولویت ناجا در 89

فرمانده نیروی انتظامی کشور با اشاره به اجرای طرح تامین حقوق شهروندی در این نیرو گفت: کلیه بازداشتگاه های کشور در قالب این طرح، مورد تجدید نظر قرار می گیرند.به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سردار اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه سفر به خوزستاندر گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هدف اساسی اجرای طرح تامین حقوق شهروندی بر محور تکریم ارباب رجوع است و در این راستا به زودی کلیه بازداشتگاه های کشور و اماکنی که مردم با آن ارتباط دارند مورد تجدید نظر قرار می گیرد و در برخی اماکن در صورت نیاز دوربین کار گذاشته می شود و تجهیزات مورد نیاز در آنها مورد استفاده قرار می گیرد.احمدی مقدم ادامه داد: همچنین قصد داریم با برنامه ریزی هایی رفتار کارکنان نیروی انتظامی را مطابق استانداردهای رایج کشور توسعه دهیم و از هر نظر ارباب روع تکریم شوند.وی با اشاره به اینکه توسعه امنیت در استان خوزستان یکی از اولولیت های نیروی انتظامی در سال جاری است، گفت: از نظر من استان خوزستان در بسیاری از شاخص های امنیت در رده قابل قبولی قرار دارد و تنها در قتل این استان با مشکل جدی مواجه است که این موضوع هم بیشتر به اختلافات خانوادگی برمی گردد که این کار نیز با اقدامات فرهنگی قابل رفع است.احمدی مقدم توضیح داد: طبق آمارهای استخراج شده از سال 1388 در استان خوزستان با جمعیت حدود پنج میلیون نفری، روزانه 30 فقره سرقت صورت می گیرد که قصد داریم با کار بیشتر این آمار را کاهش دهیم.فرمانده نیروی انتظامی کشور همچنین تصریح کرد: حوادث پس از انتخابات را اگر از ناحیه ای دیگر مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم این اتفاقات با وجود تمام هزینه هایی که برای نظام داشت، دستاوردهای خوبی برای ما به همراه داشت چرا که متوجه خلاء های خود در این زمینه و شناسایی سرانگشتان دشمن در خارج و داخل کشور شدیم.وی افزود: مردم هم به درستی در این اتفاقات به آگاهی دست یافتند و با حضور خود باعث شدند کلیه مشکلات حل شود و بسترهای بحران آفرین با حضور آنها خنثی شد برای همین ما قصد داریم با برنامه ریزی هایی، مردم را در صحنه نگه داریم تا آنها خود حافظ منافع کشور باشند.احمدی مقدم تاکید کرد: با تجزیه و تحلیل هایی که در خصوص اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال 1388 انجام دادیم به موارد مطلوبی دست یافتیم که درصدد هستیم این دستاوردها را در برنامه ریزی های خود به کار بگیریم. در همین راستا می توان به اجرای طرح تامین حقوق شهروندای در سراسر کشور اشاره کرد که در سال 1389 در نیروی انتظامی اجرا می شود.