خرید لباس سفیر آلمان در تهران به وزارت خارجه احضار شد

درپی ضرب و جرح یک تبعه ایرانی در سفارت آلمان در تهران، سفیر این کشور در تهران توسط مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد.به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر آلمان در تهران ضمن بی اطلاعی از وقوع این حادثه متعهد شد موضوع را با جدیت رسیدگی و نتیجه اقدامات را به وزارت امور خارجه اعلام نماید.