خرید لباس طرح ترويج عفاف و حجاب در كارگروه زنان ايراني خارج‌از كشور

مشاور دبيركل مركز شبانه‌روزي رسيدگي به امور ايرانيان خارج از كشور، هدف ايجاد كارگروه زنان و خانواده را وجود فضايي براي تسهيل امور زنان و تقويت هويت ايراني اسلامي دانست.رئيس مركز شبانه‌روزي رسيدگي به امور ايرانيان خارج از كشور (2888) درباره اين كارگروه به خبرنگار ايلنا گفت: كارشناس اين كارگروه به نمايندگي از مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري تعيين شده است، كه كارشناس ارشد روانشناسي و امور اجتماعي است.علي شعباني با اشاره به اينكه وقتي كسي به مركز زنگ مي‌زند همكاران پاسخگو به او كد پيگيري مي‌دهند و خواسته‌اش را ثبت كرده به كارشناس مربوط ارجاع مي‌دهند، گفت: مسائل مربوطه به زنان به كارگروه زنان و خانواده ارجاع داده مي‌شود.او در پاسخ به اين سئوال كه چه مواردي شامل مسائل مربوط به زنان مي‌شود، گفت: مشاوره به زنان در مورد مسائل خانواده و همچنين در زمينه‌هاي اجتماعي و حتي مسائل حقوقي و سرمايه‌گذاري اقتصادي، شامل مسائل زنان مي‌شود.وي با اشاره به اينكه اين مركز براي مسائل حقوقي و اقتصادي نيز كارگروه جداگانه دارد، گفت: بسياري از زنان علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در داخل كشور هستند و احتياج به معرفي شدن يا ساپورت در حوزه زنان‌ دارند كه پس از صحبت با كارگروه زنان در صورت نياز به كارگروه‌هاي مربوطه ارجاع داده مي‌شوند.وي همچنين مشكلات مربوط به زنان سرپرست خانوار را از ديگر مسائل زنان خارج از كشور خواند و گفت: اين زن‌ها براي بازگشت به ايران، شغل مي‌خواهند و مسكن، كه اين كارگروه براي مساعدت، با آنها مذاكره مي‌كند.شعباني افزود: همين‌طور پيگيري و جلب مساعدت براي راه‌اندازي NGOها با گرايش‌هاي خاص زنان، برگزاري همايش‌ها با موضوع زنان از ديگر وظايف اين كارگروه است.وي با بيان اينكه زنان در جامعه ما نيازمند مرجع حمايتي هستند، گفت:‌همان‌طور كه مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري براي زنان در داخل كشور فعاليت مي‌كند، كارشناس اين مركز در مركز شبانه‌روزي رسيدگي به امور ايرانيان خارج از كشور براي زنان خارج از كشور فعاليت مي‌كند.وي با اشاره به چگونگي اجراي طرح ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در اين كارگروه گفت: به هر حال كار اساسي اين مركز ايجاد پل ارتباطي با ايرانيان خارج از كشور براي تقويت و حفظ هويت ايراني ـ اسلامي است، پس بديهي است كه اين طرح همچنان كه در سياست‌هاي كلي نظام قرار دارد، در برنامه‌هاي اين كارگروه هم قرار مي‌گيرد.