خرید لباس منفورترين وزير اقتصاد 30 سال اخير انگليس

روزنامه انگليسي ساندي تايمز در گزارشي با اشاره به افزايش ده ميليارد پوندي ماليات ها توسط جورج ازبورن در لايحه بودجه اضطراري نوشت كه وي منفورترين وزير اقتصاد 30 اخير در انگليس است.به گزارش فارس، ساندي تايمز به نقل از “جاناتان اليور ” و “ديويد اسميت ” نوشت: افزايش ده ميليارد پوندي ماليات ها توسط جورج ازبورن در لايحه بودجه اضطراري ارائه خواهد شد كه مي تواند او را به منفورترين وزير اقتصاد در 30 سال گذشته تبديل كند.ازبورن افزايش ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر سود سرمايه را اعلام خواهد كرد. وي همچنين با ثابت نگه داشتن حقوق كارمندان كشوري و كاهش مزاياي قشر متوسط سعي دارد 40 ميليارد پوند در هزينه هاي صرفه جويي نمايد.ساندي تايمز افزود: خزانه‌داري انگليس خود را براي مقابله با واكنش مردم در برابر اين معيارهاي دردناك آماده كرده است.يكي از مقامات خزانه داري سلطنتي اظهار كرده است: “ما اميدواريم كه مردم متوجه باشند كه آنچه ما انجام مي دهيم نتيجه 13 سال حكومت دولت كارگر است “.اين گزارش در ادامه مي‌افزايد: به نظر مي آيد معيارهاي زير در روز سه شنبه اعلام شوند؛ افزايش ماليات بر ارزش افزوده از 17.5 درصد كنوني به 20 درصد، افزايش ماليات بر سود سرمايه از 18 درصد كنوني به 40 درصد، تغيير مزاياي رفاهي مانند قطع پرداخت حق اولاد به خانواده هايي كه بيش از سي هزار پوند درآمد دارند، تثبيت حقوق كليه كارمندان بخش عمومي كه بيش از 18 هزار پوند درآمد دارند.