خرید لباس نامه‌هاي متکی به12عضوشوراي امنيت

متكي درمورد تصميم ايران براي ممنوع‌الورود كردن دو بازرس آژانس به ايران، گفت: اين اقدام به منزله تذكر آيين‌نامه‌اي به آقاي آمانو است كه بازرسان و اطرافيانش را مراقبت كند تا از مقررات آژانس تخطي نكنند.به گزارش ايسنا، منوچهر متكي، وزير امور خارجه‌ي كشورمان، تاكيد كرد: صدور قطعنامه‌ي اخير عليه ايران يك شكست سياسي و افتضاحي سياسي براي آمريكا بود. سال‌هاست كه غرب با ادعايي واهي كه هرگز نتوانست هيچ بخشي از آن را اثبات كند به سركردگي آمريكا تلاش مي‌كند مانع فعاليت صلح‌آميز هسته‌يي ايران شود. اولا او در اين هدف موفق نبود زيرا از مرحله‌اي كه اجازه داشتند چند عدد سانتريفيوژ به ما نمي‌دادند و توانسته بودند فعاليت‌هاي سياسي ما را تعليق كنند عبور كرديم و به جايي رسيده‌ايم كه آنها موضوع تبادل سوخت غني شده را مطرح مي‌كنند. وقتي مي‌گويند سوخت ‌٥/٣ درصد را تبادل كنيم به معناي پذيرش غني‌سازي ‌٥/٣ درصد است.وي با بيان اينكه توانمندي غني‌سازي ‌٢٠ درصد در ايران وجود دارد، افزود: صدور اين قطعنامه براي آمريكا شكست بزرگي بود زيرا در قطعنامه‌هاي گذشته تنها يك بار و يك كشور – قطر – به اين قطعنامه در شوراي امنيت راي منفي داد و در اين قطعنامه اين تعداد به سه كشور ارتقاء پيدا كرده است. در حالي كه در پيشينه‌هاي راي‌گيري شوراي امنيت چنين پيشينه‌هايي ديده نمي‌شود. اين نشان مي‌دهد در انسجام و اجماع‌سازي كه مدعي بودند مي‌توانند ايجاد كنند شكست خورده‌اند.وزير امور خارجه‌ي كشورمان، ادامه داد: اين نظر جناب آقاي لولا، رييس‌جمهور برزيل، را كه اين قطعنامه را توصيف مي‌كند بسيار مي‌پسندم. اين توصيفي حكيمانه است. ايشان مي‌گويد اين قطعنامه پيروزي بدتر از شكست است. يعني آمريكايي‌ها هيچ چيز بدست نياوردند اما چرا افتضاح سياسي براي آمريكاست؟ زيرا آمريكا براي متحدينش و براي بسياري از كشورهاي جهان به عنوان يك كشور قدر، قدرت خود را القاء مي‌كرد و بعد مي‌گفت ما روي حرف‌مان هستيم.متكي توضيح داد: آقاي اوباما به آقايان لولا و اردوغان نامه نوشت و از آنها درخواست كرد كه پيگيري و ميانجي‌گري كنند و موضوع تبادل سوخت را به توافق برسانند. تنها ‌٥٠ روز از نگارش اين نامه مي‌گذرد كه آقاي لولا و اردوغان موفق مي‌شوند توافقي را با ايران انجام دهند اما فقط ‌٤٨ ساعت بعد از آن آمريكايي‌ها سخن از قطعنامه مي‌گويند. اين موضوع براي يك رييس‌جمهور، آن هم رييس‌جمهور آمريكا بسيار بد است. نامه و امضاء رييس‌جمهور آمريكا ‌٥٠ روز ارزش نداشت. اين يك شكست براي آمريكاست.رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان كه با گفت‌وگوي ويژه خبري صحبت مي‌كرد، تصريح كرد: بيش از دو سال بود كه شوراي امنيت هيچ قطعنامه‌اي كيفي در مورد بحث هسته‌يي ايران به تصويب نرسانده بود و اين بار هم با اين وضعيت توانست اين كار را بكند. اتفاقا آنها از همين وضعيت مي‌ترسيدند و نگراني آنها اين بود كه در رابطه با قطعنامه اجماع نداشته باشند. همواره مطرح مي‌كردند كه ما اجماع به دست آورديم و همه موافقند.وي با اشاره به نقش تركيه و برزيل در عرصه‌ي جهاني، افزود: آيا امروز جمهوري اسلامي منزوي است يا آمريكايي‌ها در وضعيت بسيار سخت و حادي قرار گرفته‌اند؟وزير امور خارجه‌ي كشورمان، در پاسخ به اين پرسش كه در كشمكش با آمريكا در چه مقطعي ديپلمات‌هاي ما راحت‌تر توانسته‌اند ديدگاه‌هاي خود را مطرح كنند؟ گفت: آمريكايي‌ها به جز برهه چند ماه آغاز پيروزي انقلاب كه در فكر اين بودند كه با اين پديده چه بايد بكنند در تمام ‌٣٠ سال گذشته استراتژي قطعي‌شان براندازي جمهوري اسلامي بوده است. در دولت‌هاي مختلف رويكردها متفاوت بود اما راهبردها يكي بود و آن ساقط كردن جمهوري اسلامي بوده است. در اين راستا هم تلاش‌هاي خود را كردند و هر اقدامي كه مي‌توانستند انجام دادند. در هيچ يك از دوره‌هايي كه تحولات داخلي را در كشورمان شاهد بوديم با حضور هيچ دولتي از دولت‌هاي مختلف كه پس از انقلاب در ايران روي كار بودند ادعاهاي اصلي‌شان را عليه انقلاب اسلامي كنار نگذاشتند.متكي توضيح داد: آنها تصور مي‌كردند يك رويكرد تبليغاتي، سياسي و تهاجمي را عليه هر كشوري گرفتند موفق شدند و شكستش دادند. آنها حتي به عوامل دروني فروپاشي شوروي توجه نكردند و خودشان را عامل اصلي فروپاشي شوروي سابق مي‌دانند و مطرح مي‌كنند كه بالاخره پس از چند دهه ما موفق شديم. در قبال انقلاب اسلامي نيز همين شيوه را در پيش گرفته بودند. در طول اين سال‌ها مجموعه تحركات و برنامه‌ريزي‌هاي غرب در برهه‌هايي موفق شده بودند كه وجهه ما در دنيا بسيار بد است و بايد چهره خود را تصحيح كنيد. لذا بايد يكسري قدم‌هايي برداريد و عقب‌نشيني‌هايي بكنيد. احيانا گاهي اين نكته از سر دلسوزي هم در داخل مطرح مي‌شد كه ما هم مقداري وجهه‌ي خود را تصحيح كنيم. اما هر قدمي كه برداشته مي‌شد آنها چندين قدم ديگر را مطالبه مي‌كردند. البته مبناي اساسي انقلاب همواره از سوي رهبري و دلبستگان به نظام در سنگرهاي مختلف مطرح مي‌شد كه بايد رويكرد و موضع ما در قبال اين زياده‌خواهي‌ها چه باشد.وي افزود: در سال‌هاي اخير برگرفته از روح انقلاب و و آموزه‌هاي امام (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري دولت‌هاي نهم و دهم در اين مصاف ديپلماتيك بين‌المللي با دست‌هاي پر به ميدان آمدند و طراح ايده‌هايي شدند كه غرب و آمريكا را به چالش كشيد. آنها براي خود قداست‌هايي درست كرده بودند كه جمهوري اسلامي ايران اينها را در رويكردهاي جديد فرو ريخت. در حقيقت جمهوري اسلامي نوعي دست برتر را در اين دوره به دست گرفت و آنها دچار مشكل شدند.وزير امور خارجه‌ي كشورمان، در ادامه در مورد سفرهاي خود به كشورهاي مختلف و مذاكرات انجام شده در ديدار با مقامات مختلف كشورها، گفت: براي هر سفري كه انجام مي‌شود متن مقدماتي داريم كه هدف از اين سفر را مشخص كرده است و پس از سفر ارزيابي مي‌كنيم. بخشي از سفرها سفرهاي دوجانبه، بخشي ديگر اجلاس‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي بوده است و در بخش ديگر از سفرها مشخصا ديپلماسي هسته‌يي را نزد كشورها تبيين مي‌كرديم كه اين كشورها عمدتا كشورهاي اعضاء غيردائم شوراي امنيت بودند.متكي گفت: ما از اين كشورها درخواست راي نمي‌كرديم و همانطور كه رئيس‌جمهور اشاره كردند در اين تحركات مباني را به كشورها اعلام مي‌كنيم و تبيين مواضع مي‌كنيم. تقريبا كشوري نبود كه در برابر استدلال و مواضع ما حرف مخالفي بزند و قبول مي‌كردند.به گزارش ايسنا، وزير امور خارجه‌ كشورمان در پاسخ به اين پرسش كه آيا ايران مسير تعامل را با غرب و آمريكا دنبال كرد؟ گفت: اين حرف، حرف غلطي است كه گفتند قطعنامه را صادر كرديم تا ايران را به پاي ميز مذاكره بكشانيم؛ زيرا آنها كساني را از پشت ميز مذاكره بلند كردند و به شوراي امنيت بردند تا به قطعنامه راي دهند. مگر ما در اجلاس سه‌جانبه مذاكره نمي‌كرديم؟ مذاكره مفهومي دارد. خود آمريكايي‌ها نامه نوشتند و از برزيل و تركيه درخواست كردند كه اين مذاكرات انجام شود. ما نيز با آنها مذاكره كرديم. سه وزير خارجه و دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران از ساعت ‌٧ صبح تا ‌١ بامداد روز بعد، مذاكرات فشرده انجام دادند و اين توافقنامه نهايي شد كه اين توافقنامه، سند افتخار ملي براي كشور ما و ملت ايران است در حفظ حقوق اين ملت بزرگ.متكي گفت: ما در حال مذاكره بوديم. هنوز آنها به پايتخت‌هايشان نرسيده بودند كه بحث قطعنامه را آمريكايي‌ها مطرح كردند. ‌٥٧ كشور اسلامي از بيانيه تهران حمايت كردند و اعلام كردند ما اين توافقنامه را حمايت مي‌كنيم. دبيرخانه سازمان ملل، روساي برخي از كشورهاي غربي، غيرمتعهدها و … همه از اين بيانيه‌ تهران حمايت كردند. اين‌كه تاكيد مي‌كنيم صدور اين قطعنامه افتضاحي براي آمريكا بود، براي اين است كه آنها حتي جوانب اين موضوع را مطالعه نكرده بودند.وي توضيح داد: آمريكايي‌ها تصور نمي‌كردند توافقنامه حاصل شود. خانم كلينتون در كنگره گفته بود آقاي لولا و اردوغان مي‌خواهند براي رسيدن به توافق به ايران بروند كه اين توافق انجام نخواهد شد و ما اجماع را براي تصويب قطعنامه گرفته‌ايم. آنها منتظر بودند كه اردوغان و لولا از تهران خارج شوند و اعلام كنند توافقي صورت نگرفته است و به سمت تحريم‌ها بروند. آقاي مدودف به آقاي لولا مي‌گفت من جزو خوشبين‌ها هستم و فقط ‌٣٠ درصد اميدوارم كه اين توافق انجام شود. هيچ‌كس انتظار نداشت كه توافق تهران صورت بگيرد اما ديپلماسي ايران با يك تحليل واقع‌بينانه ميداني و بر اساس اجماعي كه در نظام صورت گرفت، اين توافقنامه را صورت داد و البته تمام جزييات آن را محكم تدوين كرد و البته ظرافت‌هاي اين بيانيه آن‌چنان است كه مي‌توان آن را در دانشگاه و دبيرستان‌ها تدريس كرد.وزير امور خارجه‌ي كشورمان در ادامه گفت: وقتي از سخنگوي وزارت امور خارجه‌ي آمريكا پرسيدند چرا با اين عجله به موضوع تصويب قطعنامه عليه ايران مي‌پردازيد؟ گفت: سالگرد انتخابات است و ما مي‌خواستيم پيامي بدهيم. پيام به آشوب و فتنه و جاهاي مختلفي كه نشان مي‌دهد منتظر بوده‌اند چيزهايي در ايران اتفاق بيافتد. يعني سالگرد نوعي شكستشان بايد تعبير كنند. آنها استقلال ايران را هدف قرار داده‌اند و براندازي را مدنظر دارند.متكي گفت: آنها مي‌خواستند براي خود نوعي وجهه ايجاد كنند. آمريكا قريب ‌٨ ماه بود كه هر هفته سخن از قطعنامه و تحريم مي‌گفت اما يكباره در حالي كه گمان مي‌كردند همه چيز تمام شده است، با يك حركت ايران بر روي صفحه‌ شطرنج، آنها در وضع شتابزده‌اي قرار گرفتند و حركت ديگري انجام دادند كه آقاي لولا گفت پيروزي بدتر از شكست بوده است. اگر روزنامه‌هاي آمريكا را رصد كنيم و اظهارات بسياري از صاحب‌نظران آمريكايي را بررسي كنيم هيچ‌كس از اين قطعنامه به عنوان پيروزي ياد نكرد.وي گفت: آمريكايي‌ها با اين اقدام، خودشان در وضعيت كيش و مات قرار گرفتند.رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان در پاسخ به اين پرسش كه گروه وين پاسخي به بيانيه‌ي تهران داده است، آيا ايران قرار است پاسخي به نامه‌ي آنها بدهد؟ گفت: آنها براي اين‌كه زيادي بدهكار نشوند، ‌٥-6 ساعت پس از قطعنامه، سه نامه را آماده كردند كه دو نامه ادبياتي شبيه به هم دارد و يكي از اين نامه‌ها مقداري متفاوت است. اين نامه‌ها را روسيه، فرانسه و آمريكا به آقاي آمانو داده‌اند و در پاسخ به نامه‌اي كه ما بعد از توافق تهران به آژانس داده‌ايم بوده است. بايد گفت پاسخ دادن به اين نامه، ساعاتي قبل از قطعنامه، پروژه‌اي نخ‌نما شده است. اين بازي بچگانه‌ي قطعنامه و مذاكره‌ي غرب در ادبيات جديد سياسي بايد تبيين و به آن پرداخته شود كه ديروز آنها پشت پرده چه بازي‌هايي مي‌كردند و امروز ناگزير شده‌اند اين‌گونه رفتار كنند. ايران بازي‌هاي آنها را آشكار كرد و اتفاق منحصر به فردي پيش آمد. ما قبل از اين‌كه آنها پاسخ بدهند مطلع شديم كه مي‌خواهند پاسخ نامه‌ي ما را بدهند. من با مقامات بعضي از كشورها گفت‌وگوهاي تلفني داشتم، از جمله با فرانسه، روسيه كه آنها تماس گرفتند و به هر حال ما مطلع شديم كه مي‌خواهند به نامه‌ي ما پاسخ دهند. تركيه و برزيل نيز به ما اعلام كردند آنها قرار است به نامه‌ي ما پاسخ دهند و يك سري سوالاتي هم قرار است مطرح كنند. ما مي‌خواهيم خودمان به اين سوالات پاسخ دهيم. بايد گفت اين اقدام بسيار جديد و مهم است.متكي ادامه داد: تركيه و برزيل در نهايت در نامه‌اي مشترك به اين نامه‌ها پاسخ دادند و براي سه كشور ارسال شده است.وي در عين حال گفت: ما نيز پاسخ خود را به نامه‌ها خواهيم داد و به نامه‌ي خانم اشتون نيز پاسخ خواهيم گفت.وزير امور خارجه‌ي كشورمان در مورد درخواست رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا براي انجام گفت‌وگو با دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان گفت: بيش از يك ماه از زمان اين‌كه ما اعلام كرديم قبول كرده‌ايم كه با خانم اشتون مذاكره كنيم گذشت اما هيچ پاسخي از سوي آنها نيامد و خانم اشتون هيچ جوابي به آن نداد. حتي ما موضوع را پي‌گيري كرديم و وزير امور خارجه‌ي تركيه در ملاقاتي كه با خانم اشتون داشت اين موضوع را مطرح كرده بود. من از آقاي داوود اوغلو پرسيدم آيا تاريخي تعيين كرديد؟ گفتند نه ما خودمان به آنها تاريخي اعلام كرديم اما آنها آمادگي نداشتند. البته يك سري مسائل داخلي اتحاديه نيز وجود داشت كه به آن دليل گفتند نمي‌توانند وارد مذاكرات شوند كه البته در حيطه‌ي مسائل داخلي اتحاديه اروپا است. اما فرداي روز قطعنامه نامه نوشت گويي كه نيازمند تقويت يا تغذيه‌اي بوده است. در نامه‌اي كه به آقاي جليلي نوشت، گفته است ما آماده‌ي مذاكره و گفت‌وگو هستيم.متكي تاكيد كرد: ما به اين نامه پاسخ مي‌دهيم.وي افزود: آنها مدت‌ها تهديد مي‌كردند كه قطعنامه‌اي بسيار قوي صادر خواهند كرد اما در نهايت ديديم كه اين قطعنامه چگونه صادر شد. ايران از اولين قطعنامه‌اي كه عليه‌مان صادر شد به طور كلي تدابيري اتخاذ كرد و ساختار جديدي براي خود شكل داد. البته ما از تحريم استقبال نمي‌كنيم و به سمت قطعنامه و تحريم نمي‌رويم اما وقتي منطق‌ها جايگاه مناسب خود را نمي‌گذارند پيدا كند، در اذهان عمومي و افكار ملل چنين تصميماتي گرفته مي‌شود. بنابراين ما در بخش اقتصادي تدابير روشن و مشخصي داريم. ضمن اين‌كه امروز تحريم در حوزه‌ي اقتصادي در دنيا معنا ندارد. ما مراودات خود را با دنيا داريم. در همان روز تحريم، مذاكرات چندين ميليارد دلاري با شركت‌ها و كشورهايي داشتيم و آن را انجام داديم. ما در حوزه‌ي نفت و انرژي گام‌هاي بسيار بلندي برداشته‌ايم. امروز ساده‌ترين كار در دنيا تجارت و تامين نيازمندي‌هاي كشور است. بنابراين تدابير مقابله با تحريم‌ها در بعد اقتصادي صورت گرفته است.وزير امور خارجه‌ كشورمان در ادامه گفت: پيش‌نويس‌هايي براي پاسخ به نامه سه كشور تهيه شده است و در قالب همان موضوع بيانيه تهران به اين سه نامه پاسخ داده مي‌شود و البته به نامه‌ي خانم اشتون پاسخ مي‌دهيم.وي با بيان اين‌كه تركيه و برزيل با رويكردي كه در سياست خارجي خود اتخاذ كردند ديگر بخشي از اين بيانيه محسوب مي‌شوند. آنها در طول يك هفته‌ي گذشته و از جمله دو روز پيش با من تماس داشتند و مسائلي را مطرح كردند. بنا شد كه ما شرايط را تحليل كنيم و چگونگي تداوم رايزني‌ها و تبادل نظري كه ميان سه كشور است را بررسي كنيم و اين‌كه چگونه اين رويكرد مي‌تواند رويكرد قابل اتكاي كشورهاي مستقل باشد.متكي در ادامه با بيان اين‌كه كشورهايي هستند كه بمب هسته‌يي ندارند، عضو ان‌پي‌تي هستند و از تكنولوژي هسته‌يي برخوردارند، گفت: برزيل، آرژانتين، آفريقاي جنوبي، ايران و تركيه در آينده از اين كشورها هستند و تركيه نيز خود را در اين گروه‌بندي تعريف مي‌كند. اين كشورها در دنيا كم نيستند. آنها مي‌خواهند فناوري هسته‌يي داشته باشند، زيرا حقشان است؛ صلح‌آميز است و معاهده‌ي ان‌پي‌تي نيز به آنها اين حق را مي‌دهد. در واقع امروز اين كشورها با دارندگان سلاح‌هاي هسته‌يي چالش دارند.وزير امور خارجه‌ي كشورمان گفت: بايد پرسيد چرا برزيل و تركيه خود را صاحب اين اعلاميه مي‌دانند؛ زيرا اين بيانيه حقوق آنان را نيز تعريف مي‌كند.وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ما هم‌چنان به بيانيه‌ي تهران پايبند هستيم؟ گفت: در اعلام نظري كه نسبت به قطعنامه صورت گرفت و در بيانيه‌اي كه منتشر شد، از اين بيانيه به عنوان اقدامي ارزشمند و شايسته ياد شده است و بيانيه‌ي اخير صادر شده از سوي ايران اين دو صف‌بندي را كاملا مشخص مي‌كند. ما موضع‌مان را در آن بيانيه اعلام كرده‌ايم اما اين‌كه اين بيانيه در فضاي جديد چه رويكردي داشته باشد و چگونه مي‌تواند پردازش شود چيزي است كه ترجيح مي‌دهيم پس از مشورت با دوستانمان يعني تركيه و برزيل در مورد آن اظهارنظر كنيم.متكي هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش كه ساركوزي رييس‌جمهور فرانسه گفته است بدون درنگ حاضريم در چارچوب گروه وين و ‌١+5 زير نظر آژانس با ايران گفت‌وگو داشته باشيم، گفت: فرانسه همواره جايگاه مهمي در تاريخ اروپا داشته است. از زمان دوگل و همين‌طور فرانسه مخالف تصميم يكجانبه‌ي آمريكا براي لشگركشي به عراق و مقاطعي از تاريخ اين كشور شاهديم كه استقلال راي قوي از سوي فرانسه بروز و ظهور دارد. شايد همين بخش‌هاي شخصيت فرانسه است كه براي بسياري از كشورها و شخصيت‌ها و نخبگان همواره از جاذبه‌اي برخوردار بوده است. همان‌طور كه در خاطره‌ي تاريخي كه از سوي فرانسوي‌ها نقل شده، آمده است زماني كه دوگل در بستر بيماري بوده است، دولت آمريكا نماينده‌اي مي‌فرستد كه از وي احوالپرسي كند. وقتي او در كنار تختي كه دوگل دراز كشيده بود،‌ نشست، دوگل از وي خواست كه به او كمك كند تا براي پاسخ به ابراز احساسات مردمي كه بيرون از آن محل جمع شده بودند مقابل پنجره برود. وقتي مقابل پنجره مي‌رسد دوگل با آرنج خود محكم به پهلوي نماينده‌ي آمريكا مي‌زند و او نيم متري فاصله مي‌گيرد و او در مقابل پنجره‌ي باز به ابراز احساسات مردمش پاسخ مي‌گويد. وقتي برمي‌گردد مي‌گويد ملت فرانسه دوست ندارند رهبرانشان به ديگران تكيه كنند. وقتي اين موضوع را براي يكي از مقامات فرانسه كه پيامي را آورده بود تعريف كردم، گفتم سياست‌هاي فرانسه در پيروي بي چون و چرا از سياست‌هاي بوش آيا به جايگاه فرانسه لطمه نزده است؟وزير امور خارجه‌ي كشورمان تاكيد كرد: معتقديم نشانه‌هاي جدي وجود دارد كه فرانسه علاقه‌مند است حركت مستقلانه‌اي در برخي مباحث آغاز كند. حداقل در بخش‌هايي از مقامات فرانسه چنين اراده‌اي وجود دارد و ما چنين رويكردي را مثبت مي‌دانيم. اگر نشانه‌هاي جدي‌تري از اين اراده بروز يابد، اروپا مي‌تواند وارد فاز جديدي از نقش‌آفريني شود.وي با اشاره به مذاكراتش با روساي اتحاديه‌ اروپا و با بيان اين‌كه اتحاديه‌ي اروپا هشت سال سياست خارجي نداشته است و صرفا از آمريكا تبعيت مي‌كرده، تاكيد كرد: اروپا مي‌تواند حركت مستقلانه‌اي داشته باشد.رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان در ادامه در مورد نوع تعامل چين و روسيه به قطعنامه‌ي تصويب شده عليه ايران، گفت: روسيه دوره‌ي حساسي از سياست خارجي خود را در حال طي كردن است. در مورد آمريكايي‌ها و سياست خارجي آنها چرچيل گفته است آمريكا تا زماني كه همه گزينه‌هاي غلط را آزمايش نكند، دست به انتخاب گزينه‌ي درست نمي‌زند و اين درواقع نوعي تحقير سياست خارجي آمريكا است. يعني آمريكا براي اقداماتش مطالعات جدي قبلي نمي‌كند و گام‌هاي خود را بررسي نمي‌كند.متكي گفت: اميدواريم روسيه در دوره‌اي كه به لحاظ سياست خارجي خود در آن قرار دارد به اين نكته توجه كند. روسيه گام‌هايي برمي‌دارد كه در مواردي كه به ما مربوط مي‌شود بايد توضيح دهد. پيش از تصويب قطعنامه، در تماسي كه آقاي لاوروف داشت، مكالمه‌ي طولاني دو ساعته‌اي با وي داشتم و در مورد موضوعات هسته‌يي صحبت كرديم. آنها بايد دوباره مكالمه‌اي كه داشتيم و گفت‌وگوها را مرور كنند.وي تاكيد كرد: ما روسيه و چين را دو كشور مهم مي‌دانيم و همكاري تعريف شده‌ي خود را با آنها داريم اما نسبت به برخي از سياست‌هايشان نقدهاي خود را داريم. در دور قبلي كه روسيه عليه ايران راي داد، به آنها نامه نوشتم و در اين دوره نيز نامه‌هاي من به اعضاي شوراي امنيت آماده شده است. به ‌١٢ كشوري كه به اين قطعنامه راي دادند مواضعمان را بسيار صريح و شفاف بيان كرده‌ايم و از رايشان در اين رابطه گله كرده‌ايم؛ اگرچه اين راي را تاثيرگذار نمي‌دانيم و به همين دليل كه ناعادلانه و غيرقانوني است براي آن ارزشي قائل نيستيم.رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان با اشاره به سكوت شوراي امنيت نسبت به حمله‌ي رژيم صهيونيستي به ناوگان آزادي غزه، گفت: اقدام رژيم صهيونيستي نقض آشكار همه‌ي قوانين بين‌المللي و بشردوستانه است، اما اين محكمه‌ قوي بين‌المللي حتي جرأت قضاوت نكرد و تنها قدمي كه برداشت اين بود كه اعلام كند تحقيقاتي انجام مي‌دهيم. اما در مورد مساله‌ي هسته‌يي ايران كه حداقل ‌٢٠ گزارش از سوي مديركل آژانس منتشر شده است كه در تمام گزارش‌ها اين جمله تكرار شده كه ما هيچ نشاني مبني بر انحراف ايران از اهداف صلح‌آميز هسته‌يي پيدا نكرديم اين‌گونه برخورد مي‌ كنند. حداكثر ممكن است آنها تعدادي سوال داشته باشند كه ما به آن سوالات پاسخ مي‌دهيم. اما شوراي امنيت به چه جرمي، تنبيه تجويز مي‌كند، صرف‌نظر از اين‌كه اين تنبيه عملي هست يا خير، اين اقدام قابل قبول نسيت. اين رويكردها شوراي امنيت را در مقابل افكار عمومي جهان قرار مي‌دهد.وي با بيان اين‌كه بايد اين تحولات بين‌المللي در حوزه‌هاي رسانه‌اي و دانشگاهي كشورمان بررسي شود، گفت: اين نظام رو به زوال بين‌المللي بايد به جهانيان معرفي شود.متكي هم‌چنين تاكيد كرد: موضوعات ملي براي كشورمان بهترين انگيزه است كه همه يد واحد شويم و در مقابل آن متحد بايستيم.وزير امور خارجه‌ي كشورمان گفت: رييس‌جمهور آمريكا گفت در آستانه‌ي اغتشاشات در ايران مي‌خواستيم اين قطعنامه را تصويب كنيم. بايد گفت اگر كساني تا كنون در خواب بودند بايد بيدار شوند و ببينند كه چه خوابي براي آنها ديده‌اند.به گزارش ايسنا وي هم‌چنين در مورد تصميم ايران براي ممنوع‌الورود كردن دو بازرس آژانس به ايران گفت: اين اقدام به منزله‌ي تذكر آيين‌نامه‌اي به آقاي آمانو است كه بازرسان و اطرافيانش را مراقبت كند تا از مقررات آژانس تخطي نكنند.متكي توضيح داد: بر اساس مقررات آژانس، اطلاعات دريافتي از بازرسي‌هاي آژانس در آژانس محرمانه تلقي مي‌شود و آنها حق انتشارش را ندارند. آقاي آمانو بايد از فضاي آماتوري خارج شود و آژانس را حرفه‌اي مديريت كند. نمي‌شود بازرسي به تهران سفر كند و خلاف مقررات آژانس، اطلاعاتي كه از فعاليت‌هاي ما مي‌گيرد را منتشر كند و يا به دست افراد خاصي بدهد. اين فرد ظاهرا از ابتدا از سوي فرد، افراد يا طرف خاصي براي بازرسي آمده است. بنابراين اين‌كه از سوي مجلس نيز به نوعي مورد توجه قرار گرفت و دولت نيز روي آن حساس است، پيام به آقاي آمانو داده شد كه بايد آژانس را مديريت كند و از فضاي ماه‌هاي اول مديريتش خارج شود؛ چرا كه حكمراني، ابزار و لوازم خاص خود را مي‌طلبد.وي هم‌چنين در مورد آخرين وضعيت شهرام اميري تبعه‌ي ايراني ربوده شده در عربستان و اقدامات ايران در اين رابطه گفت: اقدام دولت آمريكا در سرزمين عربستان در ربايش يك زائر ايراني، اقدامي است كه در گذشته‌ها از عمليات‌هاي روتين خود مي‌دانستند. در اروپا زندان‌هاي مخفي دارند و بسيار راحت به‌ويژه از سوي رژيم صهيونيستي، تيم‌هاي ترور مي‌فرستادند. اما امروز شكنجه‌هاي قرون وسطايي آنها در ابوغريب و گوانتانامو با پيشرفت تكنولوژي، فيلم‌هايش در دنيا منتشر مي‌شود و از سوي ديگر كنگره‌ آمريكا شكنجه‌هاي قرون وسطايي را قانونمند مي‌كند.متكي با بيان اين‌كه اقدام آمريكايي‌ها در ربودن و استرداد اتباع ايراني به آمريكا از دوره‌ي بوش آغاز شده بود، گفت: يك تبعه‌ي ايراني در انگليس است كه دولت محافظه‌كار اين كشور هنوز نسبت به آزادي وي اقدام نكرده است و علي‌رغم همه‌ي ادله و مكاتباتي كه داشتيم، در سه سال گذشته اين اقدام انجام نشده است و آقاي تاجيك هنوز تحت نظر است.وزير امور خارجه‌ي كشورمان گفت: موضوع آقاي شهرام اميري يك افتضاحي براي آمريكا محسوب مي‌شود. ما از دولت عربستان مي‌خواهيم پاسخگو باشد. اگر خودشان علت آن را نمي‌دانند مي‌توانند از آمريكا بپرسند. ما از طريق دفتر حفاظت منافع ايران در واشنگتن و دفتر حفاظت منافع آمريكا در تهران، سفارت سوييس اين موضوع را پي‌گيري كرده‌ايم و از طريق دبيركل سازمان ملل نيز پي‌گيري مي‌شود. هر فرصتي كه به وجود مي‌آيد در گفت‌وگوها اين موضوع را مطرح كرده‌ايم و منتظر هستيم رسما اطلاعات مربوط به آن را دريافت كنيم. اميدواريم شهرام اميري را به دامن خانواده‌اش برگردانيم.