خرید لباس نمایش “محمود” به روی صحنه رفت

ژوي استار خواننده مشهور رپ نيز در اولين نمايش “محمود” حضور داشت. داستان ملاقات ماه نوامبر ديودونه با محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران با عنوان “رهبري براي من” که نام نمايش نيز از آن گرفته شده بود، پنج دقيقه از نمايش يک ساعت و نيمه وي را تشکيل مي داد.به گزارش آخرین نیوز طنزپردازي که بارها به علت اظهارات يهودي ستيزانه اش در دادگاه هاي فرانسه محکوم شده است ، پنج شنبه شب در سالن تئاتر خود يعني سالن “مندور” پاريس ، نمايش جديد خود به نام “محمود” را به روي صحنه برد و در آن از يهوديان و اسرائيل انتقاد کرد.ديودونه در حضور تماشاگران نمايش تک نفره خود را که درباره هولوکاست ، يهوديان ، برده داري و تاريخ بود به روي صحنه برد و در آن با “نسخه رسمي تاريخ” مخالفت کرد.روزنامه فرانسوي زبان ليبراسيون نوشت:بل از ورود ديودونه به روي صحنه، به تقليد از گفتمان نازي، تماشاگراني که تلفن هاي همراه خود را خاموش نکنند به اخراج از سالن تهديد شدند. داستان ملاقات ماه نوامبر ديودونه با محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران با عنوان “رهبري براي من” که نام نمايش نيز از آن گرفته شده بود، پنج دقيقه از نمايش يک ساعت و نيمه وي را تشکيل مي داد.ديودونه همچنين داستان ملاقاتش با خالد مشعل ، رئيس دفتر سياسي حماس، جنبش اسلامگراي فلسطين را که کنترل نوار غزه را در اختيار دارد تعريف کرد. وي در اين نمايش ، خالد مشعل را به عنوان ژنرال دو گل فلسطين معرفي کرد. از همان ابتداي نمايش ، ديودونه اعلام کرد که به يهوديت گرويده است. وي گفت: “من به دين منفعت گرويده ام” که اين گفته با خنده بلند حاضران همراه شد. ديودونه در سال دو هزار و نه به علت توهين هاي يهودي ستيزانه به پرداخت ده هزار يورو جريمه محکوم شده بود.وي در اين باره به تمسخر مي گويد: “همه اينها براي داستان اتاق گاز است”. ديودونه در چندين مورد داستان يهودياني را به روي صحنه برده است که بر سياهان مسلط هستند . بويژه در يکي از اين نمايشها صحنه اي است که در آن يک برده فروش يهودي با برده سياهش صحبت مي کند.دیودونه در پانزده نوامبر 2007 در دادگاه استيناف پاريس به پرداخت پنج هزار يورو جريمه محکوم شد به اين علت که در سال دو هزار و چهار ، يهوديان را با برده فروشان مقايسه کرده بود.دادگاه استيناف پاريس همچنين در بيست و شش ژوئن دو هزار و هشت محکوميت وي به پرداخت هفت هزار يورو را تاييد کرد زيرا وي در سال دو هزار و پنج ، خاطره هولوکاست را با هرزه نگاري ذهني مقايسه کرده بود. ژوي استار خواننده مشهور رپ نيز در اولين نمايش “محمود” حضور داشت.