خرید لباس پرهزينه‌ترین کشور نظامي جهان

امریکا با هزینه نظامی بیش از ششصد و شصت و یک میلیارد دلار و چین با هزینه ای بیش از صد میلیارد دلار در صدر کشورهائی قرار دارند که بیشترین هزینه نظامی را داشته اند.به گزارش واحد مرکزی خبر از نیویورک موسسه تحقیقات صلح استکهلم در گزارشی در این باره افزود انگلیس، فرانسه و روسیه در این تقسیم بندی در مرحله بعدی قرار دارند.عربستان سعودی هم در میان کشورهای حوزه خلیج فارس بیشترین هزینه نظامی را داشته است.این موسسه همچنین از افزایش چهل و نه درصدی هزینه های نظامی در ده سال گذشته خبر داد و این در حالی است که فقر و تنگدستی در جهان بیش از دو برابر افزایش یافته است.