خرید لباس گفتن اسرار خانوادگي به قتل انجاميد

فردي كه دوست خود را با ضربات چكش به قتل رسانده بود، از سوي كاراگاهان پليس شهريار شناسايي و دستگير شد.به گزارش تهران‌امروز مدتي پيش، مأموران كلانتري 15 ملارد، جسد مردي نا شناس را در سه را هي ملارد كشف و با اعلام موضوع به پليس آگاهي مأموران تشخيص هويت و بررسي صحنه جرم در محل حادثه حاضر و در بررسي‌هاي اوليه پي بردند، فرد نا شناس بر اثر اصابت جسم سخت به ناحيه سر دچار خونريزي شديد شده و جان خود را از دست داده است. كارآگاهان در بررسي محل حادثه هيچ‌گونه آثاري از چگونگي جنايت بدست نياورده و با توجه به آثار جنايت روي جسد و عدم وجود هرگونه مدارك شناسايي، پرونده به عنوان قتل عمد و كشف جسد مجهول الهويه به صورت ويژه در دستور كار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت. در ادامه پيگري‌ها، ماموران با تطبيق مشخصات ظاهري جسد مكشوفه با مشخصات افراد فقداني ثبت شده در سامانه ناجا، موفق به شناسايي هويت جسد به نام «صفر –و» 55 ساله شده و با اطلاع موضوع به خانواده مقتول،جسد از سوي آنهانيز مورد شناسائي قرار گرفت.با تحقيقات وسيع اطلاعاتي مشخص شد مقتول آخرين بار به همراه يكي از دوستانش بنام «يعقوب – ه» مشاهده شده است، بنابراين وي جهت انجام بازجويي به پليس آگاهي احضار و مورد بازجويي قرار گرفت و با وجود اينكه اتهام وارده را انكار كرد برابر دستور قضايي جهت روشن شدن حقيقت ماجرا در اختيار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت. تحقيقات در جريان بود كه كارآگاهان پي بردند مقتول يك‌دستگاه تلفن همراه داشته كه پس از قتل به سرقت رفته است، بنابراين با بهره برداري اطلاعاتي و رديابي موضوع، مشخص شد تلفن همراه مورد نظر در اختيار يك تبعه افغاني قرار دارد، بلافاصله محل سكونت وي شناسايي ودر يك اقدام ضربتي دستگير شد.با تحقيقات از فرد دستگير شده، وي اظهار كرد تلفن همراه مسروقه را از «يعقوب – ه» خريداري كرده، بدين ترتيب بين تبعه افغاني و متهم مواجهه حضوري صورت گرفت و سرانجام با وجود دلايل و مستندات موجود، «يعقوب» 35 ساله به‌رغم انكار اوليه، به قتل «صفر – و» اعتراف كرد.«قاتل 35 ساله» در اظهاراتش گفت: در روز حادثه مقتول به منزل ما مراجعه و به اتفاق يكديگر به بيرون رفتيم، در مسير مقتول مسائلي را در رابطه با خانواده ام به من بازگو كرد، اظهارات او،خشم مرا برانگيخت و نسبت به او احساس انتقام پيدا كردم ودر همان لحظه تصميم به قتل او گرفتم ولي با توجه اينكه وي از قدرت بدني بالايي برخوردار بود و من به تنهايي توان درگيري با او را نداشتم منتظر يك فرصت مناسب بودم.متهم ادامه داد: در مسير برگشت به منزل در محلي خلوت خودرو را متوقف كرده و به بهانه‌اي مقتول را از خودرو پياده كردم، در يك لحظه از غفلت او استفاده كرده و از پشت سر، با چكش چند ضربه به ناحيه سرش وارد كرده و سريعا متواري شدم.با اخذ اعترافات متهم، وي به همراه پرونده متشكله به دادسرا معرفي و طي قرار قانوني روانه زندان شد. آخرین اخبار اجتماعی و حوادث
ایران و
جهان را در اجتماعی بخوانید.