خرید لباس یک هفته مهلت برای تعیین رئیس دانشگاه آزاد

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به یکی از مصوبات جلسه شب گذشته این شورا گفت: به دلیل تأخیر هیئت امنای دانشگاه آزاد در تشکیل جلسه و پیشنهاد رئیس جدید به شورا، تا اوائل هفته آینده به دانشگاه آزاد فرصت داده شد تا تشکیل جلسه بدهد و رئیس جدید را معرفی کند.منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصمیمات جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب افزود: اکثریت اعضای شورا در جلسه شب گذشته به اتفاق بررسی بحث دانشگاه آزاد و مصوبه مجلس در این زمینه را خواستار شدند و از این رو مهمترین موضوع مورد بحث این جلسه به دانشگاه آزاد اختصاص یافت.وی با اشاره به دستور اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص دانشگاه آزاد اظهار داشت:حکم دادگاه مبنی بر متوقف کردن اجرای اساسنامه دانشگاه آزاد به دلیل اینکه خلاف شرع بود از سوی رئیس قوه قضائیه متوقف شد.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با توجه به این موضوع و همچین مصوبه مجلس درباره لغو اساسنامه که خلاف شرع است، اعضای شورا به این نتیجه رسیدند که مجلس باید رأی خود را پس بگیرد.وی با بیان اینکه شورا با مصوبه خلاف شرع مجلس مخالف است به مهر گفت: برای اینکه شأن مجلس حفظ شود انتظار داریم مجلس نسبت به باز پس گیری مصوبه خود اقدام کند.کبگانیان از خواست اکثریت نمایندگان مجلس درباره ارائه طرح دو فوریتی برای لغو مصوبه خبر داد و گفت: حدود 150 نفر از نمایندگان مجلس طی نامه ای درخواست طرح دوفوریتی برای لغو مصوبه را دارند که امیدواریم هرچه زودتر این کار صورت بگیرد تا همراه بودن مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی تثبیت شود.