خرید لباس 10 سال زندان برای توطئه در خلوتگاه شیطانی

اجتماعی : چکیده مهمترین و
جالبترین حوادث و رویدادهای اجتماعی شبانه روز گذشته به شرح زیر است.:احداث کاخ طلاق برای مطلقه ها
تهران امروز:دستگيري شش تبهكاردرگيري مرگبار دو جوان بر سر دستگاه پخش موسيقييك زنداني هم‌سلولي‌اش را خوردتماشای فوتبال جان يك مرد را
گرفتجام جم:سگ فانتزي دختري را به مخفيگاه
مرد شيطان صفت كشانددزدها با فنون رزمي، مردم را
بي‌هوش مي‌كردندوطن امروز:10 سال زندان برای توطئه در
خلوتگاه شیطانیحق‌سکوت برای پنهان ماندن راز
تیرخلاص