خرید لباس اولتیماتوم راهور ناجا به خودروسازان

نصب کیسه هوا و ترمز ای.بی.اس برای خودروهای تولید داخل تا پایان سال الزامی است . به گزارش واحد مرکزی خبر ، فرمانده پلیس راهور نیروی انتظامی کشور در نشست عمومی بـا روسای پلیس راهـور خـراسان رضوی در مشهد افـزود: اگر کـارخانه هـای خودروسازی این تجهیزات را در تـولیدات خود نصب نکنند ، خودروهای آنان شماره گذاری نخواهد شد .سردار مومنی با بیان اینکه سالانه بـه طور میانگین در سوانح رانندگی کشور 23 هزار تن جان خود را از دست می دهند گفت : بـا تلاش پلیس و همکاری مردم پارسال این آمار 2 درصـد کاهش یافت .فـرمانده پلیس راهور ناجا بـا اشاره بـه تصویب قـانون جدید راهنمایی و رانندگی در مجلس شورای اسلامی افزود: امتیاز بندی برای تخلفات رانندگی، ابطال گواهینامه کسانی که تخلفات آنها به بیش از 30 برسد ، افزایش چند برابری جریمه ها و توقف 72 ساعته خودروهـایی که 2 بار در روز تخلف کنند از مهمترین بندهای این قانون است .